Verohallinto arvioi, että koronavuosi tuottaa esitäytettyihin veroilmoituksiin poikkeuksellisen paljon korjauksia ja täydennyksiä. Viime vuonna 1,3 miljoonaa verovelvollista teki muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseensa.

Palkansaajien veroilmoituksen täydentämisen ensimmäinen määräpäivä on tänään tiistaina.

Seuraavat määräpäivät ovat 11. ja 18. toukokuuta. Oman veroilmoituksensa viimeisen muutospäivän näkee esitäytetystä ilmoituksesta.

Verohallinto odottaa muutoksia etenkin työhuonevähennyksiin, tulonhankkimiskuluihin ja työmatkakuluihin. Näihin vaikuttaa, jos verovelvollinen on tehnyt paljon etätöitä viime vuonna.

Jos on tehnyt kokonaan etätöitä, voi olla oikeutettu enimmillään 900 euron työhuonevähennykseen. Tulonhankkimiskuluja voivat olla muun muassa tietotekniikkaan, tietoliikenneyhteyksiin ja työvälineisiin liittyvät kulut.

Maskikuluja voi vähentää, mikäli on tehnyt työmatkat julkisilla välineillä.

Sen sijaan kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset vähenivät, jos siirtyi kokonaan tai osittain etätöihin.

Muutokset siirtävät palautusten päivää

Suurin osa henkilöasiakkaista saa veronpalautuksensa 3.elokuuta tai 3. syyskuuta. Oman päivämääränsä voi tarkistaa OmaVerosta.

Jos palkansaaja tekee muutoksia veroilmoitukseensa, palautusten maksupäivä siirtyy todennäköisesti eteenpäin.

Myös mätkyjen maksupäivää siirtyy, mikäli veroilmoitukseen tulee muutoksia.

Suurimmalla osalla jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on ennen muutosta 2. elokuuta ja toisen erän eräpäivä 1. lokakuuta.

Palautusten korko 0,5 prosenttia

Verohallinto maksaa veronpalautukselle hyvityskorkoa. Tänä vuonna korko on 0,5 prosenttia, ja se lisätään palautettavaan määrään maksettaessa.

Veroilmoituksen muutosaikoihin ja palauttamiseen voi hakea Verohallinnolta lisäaikaa, jos siihen on erityisiä syitä, esimerkiksi sairastuminen.

Hakemus lisäajasta pitää toimittaa Verohallintoon ennen oman veroilmoituksen määräpäivää.