Veroastetta tuskin voidaan alentaa, jos haluamme tulevaisuudessakin rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut vanhenevan väestön olosuhteissa, kirjoittaa Vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Puheenvuoron blogissaan.

Hän kertoo Vasemmistoliiton esittävän yli kahden miljardin euron verran ehdotuksia lisätulojen hankkimiseksi, jotta puolueen vaaliohjelmassaan esittelemiä laajoja uudistuksia voitaisiin toteuttaa.

”On rehellistä kertoa avoimesti, mistä rahat aiotaan ottaa. Siksi Vasemmistoliitto on julkaissut Mistä rahat -ohjelman, jossa kerromme, millaisilla vero- ja tukiuudistuksilla esityksiämme esimerkiksi rahoitetaan. Mikään muu puolue ei ainakaan vielä ole näin selkeästi kertonut, miten he aikovat ehdotuksensa rahoittaa”, Sarkkinen kirjoittaa.

Sarkkinen nostaa esiin ehdotuksen ansio- ja pääomatulojen erillisverotuksesta luopumisesta ja progressiivisesta pääomaverotuksesta.

”Yhdistetty verotus kaikille tuloille tekisi pääomatuloverotuksesta aidosti progressiivista, keventäisi pienten pääomatulojen verotusta ja hyödyttäisi kaikkia muita paitsi suurten pääomatulojen saajia. Nyt myös hyvin pienistä pääomatuloista peritään kohtalaisen suurta veroa, ja toisaalta suurten pääomatulojen veroprosentti on varsin matala suhteessa ansiotuloverotukseen, mikä osaltaan kannustaa tulonmuuntoon”, hän perustelee.

Vasemmistoliiton mallissa palkkaverotuksen progressiota lisättäisiin. Keski- ja pienituloisten verotusta kevennettäisiin, suurituloisten kiristettäisiin, puolueen Mistä rahat -sivulla kerrotaan.

”Suurituloisimpien valtionverotusta kiristetään maltillisesti: lisäämme voimassa olevaan tuloveroasteikkoon uuden, yli 100 000 euroa tienaavien veroluokan, jossa vero alarajan ylittävästä tulosta on 34 prosenttia.”

Puolue ottaisi myös käyttöön yleisen varallisuusveron, joka ”hillitsisi omaisuuserojen kasvua”.

”Varallisuusveron tulisi koskea kaikkea sellaista omaisuutta, jota ei tällä hetkellä veroteta. Veropohjaltaan laaja ja tiivis varallisuusvero tuottaisi huomattavan verokertymän jo hyvin pienellä veroprosentilla”, Vasemmistoliitto kertoo.

LUE MYÖS: Kokoomus hurjistui verolinjauksesta: ”Tarkoitus on verottaa kaikesta. Ihan kaikesta”

Myös suurten perintöjen ja lahjojen verotusta olisi syytä kiristää, puolue katsoo.

”Tämä tarkoittaisi myös sukupolvenvaihdoshuojennusten rajoittamista. Sukupolvenvaihdosten tukeminen on sinänsä perusteltua, mutta huojennusten nykytaso ei ole kohtuullinen tai oikeudenmukainen.”

Tulonlisäystä haettaisiin myös yrittäjävähennyksestä luopumisella ja listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistuksella. Sipilän hallituksen yrittäjävähennyksessä elinkeinotoiminnan tulosta viisi prosenttia on verovapaata.

Lisätulot: 100 miljoonaa sieltä, 100 miljoonaa tuolta – mutta vielä enemmän yrityksiltä ja yritystuista

Vasemmistoliiton sivuston mukaan esimerkiksi pääomatuloasteikon progression kasvattaminen toisi valtiolle vuodessa noin 100 miljoonaa euroa, perintö- ja lahjaveron huojennusten rajoitus 150 miljoonaa euroa ja varallisuusvero 100 miljoonaa euroa.

Kahden miljardin euron tavoitteen kannalta merkittävämpiä ehdotuksia olisivat listaamattomien yhtiöiden osinkohuojennusten rajoittaminen (350 miljoonaa euroa vuodessa) sekä osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen lähdevero (250 miljoonaa euroa). Myös yrittäjävähennyksestä luopuminen kasvattaisi valtion verotuloja arviolta 130 miljoonalla eurolla, Vasemmistoliitto kertoo.

Ympäristölle haitallisten yritystukien karsimisen Vasemmistoliitto laskee tuovan valtiontalouteen jopa 500 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä tarkoittaisi muun muassa luopumista päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta teollisuudelle sekä teollisuuden ja maatalouden energiaveron palautuksista sekä kivihiilen verotuksen nostamista.

Lisärahat Vasemmistoliitto käyttäisi Sarkkisen listan mukaan muun muassa vanhustenhoitoon, lasten koulutukseen, eriarvoisuuden vähentämiseen, ympäristön suojelemiseen sekä tulevaisuuden työelämän kehittämiseen. Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa esitetään muun muassa terveyskeskusmaksujen poistoa koko maasta sekä maksuttoman esiopetuksen ulottamista 5-vuotiaisiin. LUE LISÄÄ: Li Andersson: Suomeen väännetään 4 sote-jätin hintakartellia – ”Heidän markkinautopiansa ei toteudu missään”

LUE MYÖS: Antti Rinne hermostui talouskuripuheesta – Sipilä ja Orpo kuin yhdestä suusta: ”Myrkkyä”