Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että ruokakaupassa myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden ylärajaa alennetaan Ruotsin tapaan.

THL on toimittanut ministeriölle selvityksen alkoholilain kokonaisuudistusta varten. THL:n mukaan alkoholihaittojen ehkäisemiseksi pitäisi jatkaa korkeaa alkoholiverotusta ja vähittäismyynnin monopolin säilyttämistä.

Laitoksen mukaan alkoholilain uudistuksessa tärkeää on koko väestöön kohdistuva alkoholin saatavuuden rajoittaminen. Toimia ei THL:n mukaan pidä rajoittaa vain riskiryhmiin, sillä THL:n mukaan alkoholin aiheuttamia haittoja on tehokkainta ehkäistä alkoholin kokonaiskulutusta.

THL:n mukaan mallasjuomat ovat erityisasemassa, kun alkoholin riskikulutusta halutaan hillitä. Mallasjuomia eli käytännössä olutta on lähes puolet Suomessa myydyistä alkoholijuomista.

- Suomalaiset alkoholisoituvat tänä päivänä yhä useammin oluella, THL:n pääjohtaja Pekka Puska toteaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön on tarkoitus lähettää luonnos alkolholilain uudistuksesta lausuntokierrokselle syksyllä. Laista ja sen vaikutuksista on käyty keskustelua myös Uuden Suomen Puheenvuoro-blogipalvelussa.