Keskustalainen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala kirjoittaa helpottuneen oloisesti blogissaan haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta, jota myös ”paskalaiksi” kutsutaan.

Maijalan mielestä maalaisjärki näyttäisi voittavan. Ympäristöministeriöstä on eilen lähtenyt lausuntokierrokselle lakiehdotus, jossa esitetään lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn.

– Ihmisten oikeutettu huoli ja suuttumus on kuultu. Kiitän kaikkia, jotka ovat pitäneet ääntä tässä asiassa. Kiinteistöistä 70 % vapautuu velvoitteesta. Vain alle 100 metrin päässä vesistöstä ja pohjavesialueilla sijaitsevilla kiinteistöillä tarvitsee tehdä kuuluisan jätevesiasetuksen mukaiset korjaukset. Velvoitteesta vapautuvat 9.3.2011 68 vuotta täyttäneet. Korjaukset tulee tehdä 31.10.2019 mennessä, Maijala kirjoittaa.

Lue lisää Puheenvuorosta: Jätevesiasia saadaan korjattua

Ympäristöministeriö esittää, että jätevesijärjestelmä pitäisi kunnostaa perustason puhdistusvaatimuksen mukaiseksi silloin, kun kiinteistöllä tehdään tiettyjä remontteja. Tämä koskee myös niitä kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesistön läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevan tai siihen soveltuvan pohjavesialueella.

– Poikkeuksen rakentamiseen voi saada, jos jätevesien määrä on vähäinen tai kustannukset olisivat kohtuuttomat. Poikkeus haetaan kunnasta viideksi vuodeksi kerrallaan. Puhdistustason vaatimukset pysyvät ennallaan. Järjestelmää ei tarvitse muuttaa, jos se on rakennettu 2004 tai jälkeen. Kunnat voivat määrätä tiukempia ympäristömääräyksiä, Maijala kertoo.

Lisää ympäristöministeriön esityksestä täällä.