Olkiluodon surullisenkuuluisan kolmosreaktorin, OL3:n, käyttö on Säteiluturvakeskuksen mukaan turvallista. Virasto antoi asiasta lausunnon tänään maanantaina.

”Säteilyturvakeskus on antanut tänään 25. helmikuuta työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Eurajoen Olkiluotoon rakentaman uuden ydinvoimalaitosyksikön, OL3:n käyttö on turvallista. Stuk ei näe estettä myöntää laitokselle käyttölupaa. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto”, Stukin tiedotteessa lukee.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hallitus päättää käyttöluvasta lähiviikkoina. Valtioneuvoston mukaan asia pyritään saamaan käsittelyyn maaliskuun aikana.

Stukin mukaan sen temille antama lausunto perustuu ”kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon”.

”Stuk on valvonnassaan ja turvallisuusarviota tehdessään arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n organisaation ja työntekijöiden kykyä käyttää laitosta turvallisesti.”

Ydinvoimalan käyttölupa on aina määräaikainen. Stukin mukaan käyttölupa voidaan myöntää nyt vuoden 2038 loppuun saakka.

LUE MYÖS: Tiedelehti tylyttää Suomen hanketta: ”Viimeinen naula ydinvoiman arkkuun”

Stukin turvallisuusarvion mukaan OL3 on rakennettu turvalliseksi ja TVO myös kykenee käyttämään sitä turvallisesti. Arvio koskee myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa. TVO:n suunnitelma on, että OL3:n ydinjätteestä huolehditaan loppusijoitusta myöten Olkiluodossa.

Stuk esittää, että TVO tekee vuoden 2028 loppuun mennessä laitokselle määräaikaisen turvallisuusarvioinnin, jonka se toimittaa aikanaan Stukille hyväksyttäväksi.

10 vuotta myöhässä

OL3 myöhästyi noin kymmenen vuotta. Se on luonnollisesti näkynyt myös Stukissa. OL3:n turvallisuusvalvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen sanookin tiedotteessa, että OL3:n rakentamisen valvonta on ollut Stukille työläs tehtävä, mutta toisaalta myös selkeä.

”Kaikki valvonta perustuu lainsäädäntöön ja siihen nojaaviin tarkempiin määräyksiin ja ohjeisiin. Tässä vaiheessa voimme todeta, että laitos ja sitä käyttävä organisaatio TVO täyttävät suomalaiset turvallisuusvaatimukset.”

Vaikka Stuk nyt ei näekään estettä käyttöluvan antamiselle, valvonta jatkuu. Stuk esimerkiksi valvoo käynnistämistä edeltävää työtä käyttöluvan myöntämisen jälkeenkin.

”Esimerkiksi järjestelmien koekäyttö ja erilaisten ohjeiden laadinta on vielä osin kesken.”

Myös polttoainetoimintoja valvotaan.

”Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä myös erillisen latausluvan Stukilta. Ennen polttoaineen lataamista reaktoriin Stuk tarkastaa muun muassa, että laitoksen käyttöä koskeva ohjeisto riittävä, ydinlaitosta käyttävä organisaatio on tarkoituksenmukainen ja riittävä, laitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden käyttöönottotarkastukset on tehty hyväksytysti sekä järjestelmäkokeiden tulokset ovat hyväksyttäviä”, tiedotteessa lukee.

Viime kuukausina huolta on aiheuttanut laitoksen primääripiiriin kuuluvan paineistimen yhdyslinjan värähtely.

”Tähän on olemassa vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja. Stuk tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.”

LUE MYÖS:

T&T: Olkiluoto 3:n värähtely ylittää moninkertaisesti rajat – aikataulu ”päivittymässä” jälleen

Areva-Siemens päivitti aikataulun – TVO: OL3 myöhästyy 10 vuotta

TVO saamassa jättikorvauksen Olkiluoto 3:n viivästymisestä: ”Kattava sovintosopimus on tervetullut”