Vihreiden vs. puoluesihteeri, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä Kaisa Hernberg nostaa Puheenvuoron blogissaan esiin kaksi ongelmaa, joiden ratkaiseminen auttaisi hänen mukaansa työllistymistä aktiivimallia paremmin. Nämä kaksi asiaa ovat hänen mukaansa keikkatyön päivärahan maksua viivästyttävä vaikutus sekä yrittäjänä työllistymisen ongelmat.

– Nämä kaksi asiaa korjaamalla autettaisiin monia jos nyt ei ihan vakituiseen, kokopäiväiseen työsuhteeseen, niin ainakin tienaamaan edes osan elannostaan omalla työllä – ja samalla ylläpitämään työhön liittyvää osaamistaan, Hernberg sanoo.

Keikkatyön ongelma on hänen mukaansa se, että jokainen keikka keskeyttää työttömyyspäivärahan maksun.

–Kuluu usein kuukausia ennen kuin TE-toimisto saa kalkyloitua keikkatyöstä maksetun palkkion vaikutuksen työttömyyspäivärahaan, ja sillä välillä mitään rahaa ei tipu. Pitkittyneen työttömyyden vuoksi henkilöllä ei ollut enää säästöjä, joiden varassa sinnitellä arviointijakson ajan, Hernberg selvittää.

Tämä epäkohta olisi hänen mukaansa suhteellisen helppo korjata.

–Jo keikkatyötä vastaanottaessaan työntekijällä on yleensä käsitys maksettavan palkkion suuruudesta. Palkkion vaikutus päivärahan maksuun voitaisiin laskea tämän arvion perusteella. Jos palkkio alittaa 300 euron suojaosuuden, ei päivärahan maksulle tarvitse tehdä mitään. Jälkeenpäin toki pitäisi vielä tarkistaa lopullinen maksetun palkkion määrä – sen voisi tehdä samaan tapaan kuin esitäytetyn veroehdotuksen, verottajallahan joka tapauksessa on tiedot maksetuista palkkioista.

Hernberg haluaisi lisäksi selkeämmät kriteerit päätoimiselle yrittäjyydelle.

–V aikka työttomyysturvalakiin tehdyt muutokset ovat onneksi ratkaisseet monia yrittäjien työttömyyteen liittyviä epäkohtia, ongelmia on edelleen. Niistä suurin on, että keikkatyötä tekevä saatetaan TE-toimistossa määrittää päätoimiseksi yrittäjäksi, jolloin työttömyyspäivärahan maksu lakkaa kokonaan. Määrittely tehdään melko epämääräisin perustein, ja olennaista on yrittäjänä tehty työmäärä, ei suinkaan ansaittu tulo.

Yksi tapa hahmottaa asiaa olisi Hernbergin mukaan voimassa olevat sopimukset.

–Jos henkilöllä on pitkiä toimeksiantoja, joissa on pitkät irtisanomisajat, on selvää, ettei hän ole välittömästi työmarkkinoiden käytettävissä. Mutta jos työmäärä koostuu pienistä ja lyhyistä toimeksiannoista, niistä on varsin helppoa irtautua, jos sopiva kokopäivätyö osuu kohdalle.

Toinen yrittäjyyteen liittyvä ongelma on hänen mukaansa YEL-vakuutus. Nykymalli johtaa Hernbergin mielestä satunnaista keikkatyötä tekevän alivakuuttamiseen ja toimii myös kannustinloukkuna.

– Kukapa haluaisi ottaa kallista vakuutusta, jos ei ole mitään varmuutta työkeikkojen jatkuvuudesta. YEL-vakuutusta pitääkin rakentaa joustavammaksi. Ei voi olla niin, että vakuutusmaksu pitää maksaa, vaikka tuloja ei ole. YEL pitää voida tilittää samaan tapaan kuin vaikkapa keikkaluontoisesti palkatun lapsenvahdin TyEL-maksu – kertaluontoisesti ja todellisen tulon määrään perustuen. Tällainen joustavampi malli helpottaisi monen keikkatyöllistymistä.

Lue kaikki aktiivimalliin liittyvät jutut täältä!