Hallitusohjelmassa ei mainita mitään vesivoiman lisärakentamisesta, viestii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) hallituskumppaneille.

Pääministeripuolue sdp:tä edustava omistajaohjausministeri Sirpa Paatero sai maanantaina vihreiltä poliitikoilta ja Luonnonsuojeluliitolta kritiikkiä lausunnostaan koskien Sierilän vesivoimalahanketta. Paatero ei näe ristiriitaa valtio-omisteisen Kemijoki Oy:n voimalan rakentamisen ja vaelluskalakantojen elvyttämistä lupaavan hallitusohjelman välillä, eikä aio puuttua asiaan. Hänen mukaansa rakennusluvan saaneen yhtiön hanke on sen oma asia.

LUE MYÖS: Vihreät ja Luonnonsuojeluliitto älähtävät hallitukselle: ”Ministeri Paatero pesee kätensä”

Luonnonsuojeluliiton mukaan hallitusohjelma ei tue Sierilän voimalan rakentamista, sillä ohjelma tukee ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Vesivoima puolestaan vapauttaa hiiltä ja metaania ja tuhoaa biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta, Luonnonsuojeluliitto viestii hallitukselle.

Oppositiopuolue kokoomus on vedonnut suoraan vihreään ympäristö- ja ilmastoministeriin Krista Mikkoseen, jotta tämä nostaisi asian vielä esille hallituksessa. Muun muassa entinen kansanedustaja, luonnonsuojelijana tunnettu Pertti Salolainen vetosi vihreisiin voimakkaasti tiistaina.

”Eivät Vihreät voi hyväksyä tätä Kemijoen lopullista tuhoamista. Sen sijaan heidän on vaadittava Voimayhtiöitä vihdoinkin rakentamaan kalatiet lohen nousun varmistamiseksi. Kemijoki olisi lohijokena valtava matkailuvaltti. Oliko hallitusneuvotteluissa jo sovittu tästä”, Salolainen kirjoittaa Twitterissä.

LUE MYÖS: Kokoomuslainen vetoaa vihreään ministeriin: ”Voimala vie pohjan hallitusohjelman hyviltä kirjauksilta”

Uusi Suomi kysyi Mikkoselta tiistaina, mitä vihreät ajattelee hallituskumppaninsa Paateron lausunnosta ja seisooko vihreät Sierilän voimalahankkeen takana. Onko vesivoimalan tukeminen linjassa hallitusohjelman kanssa, ympäristöministeri Krista Mikkonen?

”Hallitusohjelmassa ei mainita mitään vesivoiman lisärakentamisesta. Vaelluskalakantojen elinvoiman lisääminen on hallitusohjelmassa”, ministeri Mikkonen vastasi lyhyesti tiedotustilaisuudessaan.

”Olemassa olevien voimaloiden vaelluskalojen reitit pitäisi saada kuntoon. Kemijoen osalta tilanne on se, etteivät asiat ole kunnossa olemassa olevissakaan voimaloissa, vaikka asioista on huomautettu. Otamme vaelluskalakantojen elvytyksen hallituksessa tosissaan”, Mikkonen jatkaa.

Voimayhtiö Kemijoki Oy on vastustanut kalatalousvelvoitteidensa uudistamista ja kalateiden rakentamista vedoten taloudelliseen taakkaan. Se on kannattanut vapaaehtoista työtä vaelluskalojen hyväksi.

”Luonnonlisääntyminen ja kalatiet ovat oikea suunta, mutta ELY:n vaatimusten kokonaisuus on ristiriitainen ja kohtuuton”, yhtiö toteaa sivuillaan viitaten Lapin ELY-keskuksen vuonna 2017 jättämään hakemukseen Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi.

LUE LISÄÄ: Keskustan Kärnä turhautui: Mihin ministeri Mikkonen pyrkii? – ”Hallitus ei kykene torppaamaan Sierilän voimalaa”

Korkein hallinto-oikeus pysytti vuoden 2017 päätöksellään voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisluvasta. KHO katsoi, että hankkeen hyödyt ovat huomattavat sen aiheuttamiin menetyksiin verrattuina. Haittoina otettiin tarkastelussa huomioon muun muassa kalataloudelliset vaikutukset.