Vihreiden kansanedustajat kummastelevat, miksi malminetsintään erikoistuneet ulkomaalaiset yhtiöt voivat myydä löytämiensä esiintymien kaivosluvat eteenpäin verottomasti. Kansanedustajat Krista Mikkonen, Satu Hassi ja Hanna Halmeenpää jättivät asiasta kirjallisen kysymyksen Juha Sipilän hallitukselle.

Hallituksen on annettava vastaus kirjalliseen kysymykseen kolmen viikon kuluessa siitä, kun kysymys on saapunut valtioneuvoston kansliaan.

”Ulkomaalaiset yhtiöt voivat myydä heille myönnettyjä etsintä- ja louhintalupia eteenpäin ilman, että myyntivoitosta tarvitsee maksaa veroa. Suomalaisilta yhtiöiltä vero peritään. Tämä asettaa kotimaiset ja ulkomaiset toimijat täysin eriarvoiseen asemaan”, huomauttaa Hassi.

Yhdessä vihreiden kansanedustajat kysyvätkin hallitukselta: ”Mitä hallitus on valmis tekemään kaivannaistoiminnan verokohtelun muuttamiseksi siten, että kaivostoiminnan lupien myynnistä ja mineraalien louhinnasta maksetaan oikeudenmukainen korvaus suomalaiselle yhteiskunnalle?”

Etsintä- ja louhintalupien myynnin yksityiskohtien ohella kansanedustajat korostavat, että Suomi ei verota luonnonvaroista kertyneitä tuloja, vaikka kansainvälisten verotuksen yleisten periaatteiden mukaan näin voitaisiinkin tehdä.

Lisäksi Mikkonen, Hassi ja Halmeenpää huomauttavat, että Suomi ei verota myöskään löydettyä malmia eikä peri varausmaksua malminetsintälupaa varten varatusta alueesta. He vaativatkin, että Suomi ottaisi käyttöön louhintaveron.

”Kaivostoiminta ei voi olla oikeudenmukaista, ellei mineraalivarojen hyödyntämisestä makseta reilua korvausta sekä yhteiskunnalle että paikallisyhteisöille. Suomessa näin ei tällä hetkellä tapahdu. Lisäksi ylikansallisia toimijoita suositaan kevyemmällä verotuksella, vaikka ne hyötyvät jo muutenkin mahdollisuudesta aggressiiviseen verosuunnitteluun”, Mikkonen toteaa.

”Suomessa kaivostoimintaa ohjaa edelleen “löytäjä saa pitää” -periaate, jonka mukaan mineraalivarat kuuluvat sille, joka varaa alueen ensimmäisenä itselleen. Malli on täysin vanhentunut ja kaipaa päivitystä”, Halmeenpää sanoo.

LISÄÄ AIHEESTA:

”Suomeen tarvitaan vero, joka maksetaan kaivoksen sijaintikunnalle” – Keskustan kaivostyöryhmän vetäjä vaatii nopeita korjauksia

”Ei voi olla niin, että Suomen maaperän rikkaudet ovat kenen tahansa käytettävissä” – 2 kokoomuslaista haluaa uusia kaivoslain

Kaivospomo: Dragon Mining sai kohukaivoksen vanhalla lailla – uusi olisi voinut jättää 300kg kultaa kallioperään

”CETA ei estä Suomea säätämästä uutta kaivosveroa” – Nyt puhuu kansanedustajien lobbariksi syyttämä asianajaja