Vihreät kokee onnistuneensa hallitusneuvotteluissa tavoitteessaan tuoda suunnanmuutos Suomen koulutuslinjaan.

Vihreiden vastavalittu eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari sanoo olevansa tyytyväinen hallitusohjelman koulutuspanostuksiin. Uusi Suomi kysyi asiaa tiedotustilaisuudessa eduskunnassa tänään tiistaina.

Ennen eduskuntavaaleja vihreät linjasi koulutuspoliittisessa ohjelmassaan 1,1 miljardin euron panostuksesta koulutukseen.

1,1 miljardia oli korkea tavoite. Miten meni?

”No täytyy sanoa, että hyvin meni. Selkeä suunnanmuutos siinä, miten koulutukseen ja yleensäkin korkeaan osaamiseen hallitusohjelmassa suhtaudutaan, niin se on kyllä tapahtunut. Tämä hallitusohjelma satsaa kaikkiin kouluasteisiin”, Kari vastaa.

Kari toteaa, että Rinteen hallitus parantaa varhaiskasvatuksen tilannetta ja peruu kaikki varhaiskasvatukseen kohdistuvat leikkaukset. Lisäksi muun muassa 5-vuotiaiden esiopetusta kokeillaan, peruskoulun tasa-arvoa ja laatua parannetaan ja toiseen asteeseen panostetaan, Kari luetteli.

”Taas uskotaan koulutukseen ja osaamiseen, tämä oli vihreiden tavoite. Kyllä se asenne siihen, miten korkeaan koulutukseen ja osaamiseen suhtaudutaan, on tässä maassa mielestäni nyt muuttunut ja olemme siitä todella ylpeitä ja iloisia”, Kari sanoi.

Kari ja vihreiden eduskuntaryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Saara Hyrkkö olivat vihreiden kaksi neuvottelijaa hallitusneuvotteluiden koulutukseen keskittyneessä ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” -ilmiöpöydässä.

”Tehtiin kaikkemme sen eteen, että saatiin ne tuntuvat panostukset kaikkiin koulutusasteisiin”, Hyrkkö sanoi tänään tiedotustilaisuudessa.

Hyrkön mukaan hallituspuolueilla on ”jaettu yhteinen ymmärrys siitä, että koulutus on Suomen valttikortti nyt ja tulevaisuudessa”.

Vihreät eritteli ennen vaaleja varsin tarkkaan panostustoiveensa eri osa-alueisiin koulutuksessa. Puolue linjasi, että varhaiskasvatukseen tulisi satsata 155 miljoonaa, peruskouluun 177 miljoonaa, toiselle asteelle 315 miljoonaa, korkea-asteelle ja tutkimukseen 300 miljoonaa, jatkuvaan oppimiseen 65 miljoonaa ja opintotukeen 98 miljoonaa. Näistä siis koostui puolueen 1,1 miljardin euron tavoite.

”Totta kai eivät ne eurolleen menneet tismalleen vihreiden vaihtoehtobudjetin mukaan, mutta se kokonaisuus ajaa tismalleen vihreiden tavoitteita. Nimenomaan se, että me saatiin vahvat satsaukset varhaiseen vaiheeseen. Tämä on ollut vihreiden tavoite koko ajan”, Kari sanoo.

Hallitusohjelmasta ei yhdellä silmäyksellä selviä kokonaispanostusta varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Tiedotustilaisuudessa Kari antoi vastausvuoron vihreiden viestinnässä työskentelevälle Jarno Lappalaiselle, jota kutsui puolueen ”lukunikkariksi”.

Lappalaisen mukaan Rinteen hallituksen kokonaispanostus koulutukseen on noin puoli miljardia eli 500 miljoonaa, ”kun otetaan huomioon jatkuvat menot ja investointipuolella olevat menot”. Jälkimmäisellä kohdalla eli investoinneilla hän viitannee hallituksen kertaluonteisiin tulevaisuusinvestointeihin.

Hallitusohjelmassa ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” -alueelle panostetaan 201,5 miljoonaa euroa. Tässä kokonaisuudessa suurin osa, 107 miljoonaa euroa, on suunnattu oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen.

Lisäksi hallitusohjelmassa suunnataan valtionrahoitusta yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseen kaikkiaan 103 miljoonan euron edestä.

Yllä mainitut ovat pysyviä menolisäyksiä.

Kertaluonteisissa tulevaisuusinvestoinneissa ”Osaamisen sivistyksen ja innovaatioiden Suomi” -panostukset ovat peräti 730 miljoonaa euroa. Ne kohdistuvat kolmelle vuodelle, vuosiin 2020–2022, mikä tarkoittaa reilua 200 miljoonaa euroa per vuosi. Toimet ovat seuraavat (summat miljoonaa euroa yhteensä kolmelle vuodelle):

Ammatillisen koulutuksen opettajat 235

Peruskoulun laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 190

Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 205

Jatkuva oppiminen 15

Korkeakoulujen jatkuva oppiminen sekä yhteistyö- ja alustamallin luominen 5

Harrastusmahdollisuus kaikille koulupäivän yhteydessä – Suomen Islannin malli 40

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 20

Lippulaivahankkeet 20

LUE MYÖS:

Paavo Arhinmäeltä suoraa puhetta Rinteen 3 miljardista: ”Olen huolestunut tästä kansallisomaisuuden myynnistä”

”Antti Rinne hankki hallitussovun rahalla, jota ei ole”