Vihreät suosittaa kansanedustajilleen puoltavaa kantaa perustuslain muutoksen viemisestä läpi kiireellisenä, jotta uudet tiedustelulait saataisiin voimaan vielä tällä hallituskaudella. Näin kertovat Uudelle Suomelle vihreiden vt. puheenjohtaja Maria Ohisalo ja puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Vihreät ei tapansa mukaan tee asiassa ryhmäpäätöstä, mutta oletuksena on, että eduskuntaryhmä suhtautuu kiireellisyyteen myönteisesti. Asiasta keskusteltiin tänään vihreiden ryhmäkokouksessa.

Aiemmin vihreät suhtautui kriittisesti kiireellisyyteen.

”Edelleen on syytä edetä varoen, kun puhutaan perustuslaista. Mutta tässä tilanteessa, kun tiedustelulakeja on parlamentaarisesti valmisteltu ja niissä olevia korjaustarpeita voidaan hyvällä yhteistyöllä yli hallitus- ja oppositiorajojen korjata tai täydentää, niin tässä olosuhteessa ja tässä turvallisuusmaisemassa tällainen poikkeuksellinen menettely on perusteltua”, Olli-Poika Parviainen sanoo Uudelle Suomelle.

”Varmasti saadaan lakia vielä täydennettyä niin, että Suojelupoliisin parlamentaarinen valvonta toteutuu, tiedusteluvaltuutetun oikeudet lavenevat ja myös esimerkiksi oikeusturvakysymyksiin ja siviilitiedustelun erittäin tarkkaan rajaamiseen [kiinnitetään] huomiota, niin ne ovat niitä kysymyksiä, jotka ovat meille olleet tärkeitä”, Parviainen jatkaa.

Tiedustelulain muutos edellyttää perustuslain muutosta. Yleensä perustuslain muuttaminen tarvitsee kahden eduskunnan päätöksen, mutta kiireellisessä menettelyssä se voidaan viedä läpi vielä tällä vaalikaudella. Kiireellinen perustuslain muutos tarvitsee taakseen viisi kuudesosaa eduskunnan äänistä.

Verkkouutiset kertoi jo aiemmin tänään, että vihreät ja perussuomalaiset olisivat ratkaisevassa asemassa, sillä muut puolueet ovat jo ilmaisseet puoltavan kantansa. Lehti laski, että jommankumman tuki riittäisi läpivientiin.

Itse tiedustelulakien muuttamisen tarpeesta eduskunnassa on laaja yksimielisyys, Yle Uutiset kertoo.

Jos eduskunta kannattaa kiireellistä menettelyä, äänestys voitaisiin käydä Ylen mukaan ensi keskiviikkona.

Uuden tiedustelulainsäädännön voimaan tullessa siviili- ja sotilasviranomaiset saisivat uusia merkittäviä tiedustelutehtäviä ja -toimivaltuuksia. Lait on nähty tarpeellisiksi muuttuneessa turvallisuusympäristössä terrorismi- ja kyberturvallisuusuhkineen.

Hallitus ehdottaa muutettavaksi perustuslain sääntelyä luottamuksellisen viestin salaisuuden suojasta. Perustuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös, johon koottaisiin luottamuksellisen viestin salaisuuden rajoittamista koskeva sääntely. Salaisuutta voitaisiin rajoittaa yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta tai kotirauhaa vaarantavien rikosten torjunnassa, ei tutkinnassa, kuten nykylaissa.

Lisäksi perustuslakiin ehdotetaan otettavaksi säännös siitä, että lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta tai sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Näin käytännössä mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.