Vihreät listaa tänään julkistetussa vaihtoehtobudjetissaan toimia, joilla puolue torjuisi ilmastonmuutosta. Toinen painopiste vihreiden varjobudjetissa on koulutus.

”Maamme nojaa edelleen voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin niin energiantuotannossa, liikenteessä kuin lämmityksessä. On luotava uskottava suunnitelma siitä, kuinka tämä riippuvuus katkaistaan ja mitä rakennetaan tilalle. Fossiiliset polttoaineet saavat vuosittain noin miljardin euron verran verotukia. Suurimmat tuensaajat ovat dieselin käyttö, kevyen polttoöljyn käyttö työkoneissa sekä turve”, vaihtoehtobudjetissa sanotaan.

”Vihreät haluaa aloittaa fossiilisten polttoaineiden ja ilmastonmuutosta kiihdyttävien tukien alasajon heti”, linjaa vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja valtiovarainvaliokunnan varajäsen Emma Kari tiedotteessa.

Vihreiden tukien leikkauslista on lähes samanlainen kuin edellisvuoden vaihtoehtobudjetissa. Uutta sen sijaan on esitys lento- ja muoviverosta.

”Vihreät esittää lentoveron käyttöönottoa, koska tällä hetkellä taloudellinen ohjaus ei toimi. Lentäminen on yksi ilmastolle haitallisimpia liikennemuotoja ja lentoliikenteen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Silti kansainvälinen lentoliikenne on vapautettu polttoaineverosta, EU:n päästökauppa kattaa vain pienen osan lennoista eikä ulkomaan lennoista peritä myöskään arvonlisäveroa. Niin kauan kun näin on, tarvitaan kansallisia toimia”, puolue toteaa.

Vihreät esittää, että Suomi ottaisi käyttöön kansallisen lentoveron esimerkiksi Ruotsin-mallilla.

”Ruotsissa lentovero määräytyy suhteessa lennon pituuteen, ja se peritään lentoyhtiöiltä. Hinta matkustajalle vaihtelee noin kahdeksasta 40 euroon”, varjobudjetissa sanotaan.

Yle Uutiset on kertonut aiemmin tänä vuonna, että liikenneministeri Anne Berner (kesk) on tyrmännyt lentoveron muun muassa siksi, että sen ympäristövaikutuksia on pidetty vähäisinä.

Vihreät suhtautui jo samassa yhteydessä positiivisesti lentoveroajatukseen.

”Lentoveron (+100 milj.) lisäksi esitämme muoviveron (160 milj.) käyttöönottoa sekä selvitystä eläintuotteiden verottamisesta”, puolue toteaa.

Muoviveron ajatus nousi hiljattain esille myös yhteistyöryhmän raportissa, jossa pohditiin askelia kohti kestävää muovitaloutta. Raportissa esitettiin muoviveron käyttöönoton selvittämistä kertakäyttömuovien vähentämiseksi ja korvaavien ratkaisujen vauhdittamiseksi.