Äskettäin 50 000 allekirjoittajaa kerännyt kansalaisaloite pyrkii lopettamaan kannabiksen käytön rangaistavuuden. Ylen tv-lähetyksessä nousi esiin, että hallituspuolue vihreät tavoittelee huomattavasti pidemmälle menevää käytön dekriminalisointia.

LUE MYÖS JATKOJUTTU:

Kansanedustajat Iiris Suomela (vihr) ja Mari Rantanen (ps) olivat A-studiossa keskustelemassa kannabisaloitteesta. Ylen toimittaja nosti esiin, että vihreiden huumelinjaukset ovat itse asiassa kansalaisaloitetta radikaalimpia. LUE SEURAAVAKSI:

Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa on vuodesta 2014 asti seissyt, että puolueen tavoitteena on siirtää päihdepolitiikan painopistettä haittojen vähentämiseen ja keventää rangaistavuutta.

”Rikoslaissa huumausaineeksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta tai kannabiksen pienten määrien kasvatuksesta omaan käyttöön ei pidä rangaista”, linjataan vihreiden nykyisessä poliittisessa tavoiteohjelmassa vuosille 2019-2023.

LUE MYÖS:

Huumeiden myyntiä vihreät ei toki ole laillistamassa, vaan kyse on vain henkilökohtaisen käytön dekriminalisoinnista.

Ylen toimittaja tarkasti Suomelalta, että tarkoituksena on siis todella poistaa käytön rangaistavuus kaikkien huumeiden osalta. Tämä ei kiistänyt asiaa, vaan huomautti ehkäisevän päihdetyön järjestön Ehyt ry:n kertoneen, että kynnys hakeutua hoitoon on kaikkein suurin kovimpien huumeiden käyttäjillä.

”Kynnys on aivan liian korkea, ja sen tähden sitä olisi syytä laskea”, Suomela perusteli vihreiden kantaa.

Vihreät on linjannut jo 2000-luvun alun päihdepoliittisessa ohjelmassaan, että ”huumeiden käytön rankaisemattomuuden perusteista tärkein on kysymys hoitoon ohjautumisesta”.

”Vaikka periaatteessa syytteeltä huumausaineiden käytöstä välttyy, jos hakeutuu hoitoon, käytännössä rangaistuksen pelko usuttaa salaamaan huumeongelman. Hoitoon ohjauksen kannalta toimivimpia vaihtoehtoja ovat joko syyttämättä ja tuomitsematta jättäminen tai lainsäädännön muuttaminen siten, että käytön ja pienten määrien hallussapidon rangaistavuudesta luovutaan (dekriminalisaatio)”, puolue totesi tuolloin.

Perussuomalaisten Rantanen tyrmäsi vihreiden ajatuksen, että kaikkien huumausaineiden käyttö dekriminalisoitaisiin.

”Se kuulostaa aivan umpihullulta suoraan sanoen”, hän totesi.

Mari Rantanen.Kuva: Juha Rahkonen

Rantanen katsoo, että vihreiden linja synnyttäisi riskin huumeiden käytön lisääntymisestä, koska sen myötä poistuisi ”ei-toivotun käytöksen lainsäädännöllinen pohja”.

”Voi ajatella, että sitten käytetään herkemmin”, Rantanen sanoi.

Suomelan mukaan Rantasen väitteen tueksi ei löydy tutkimusnäyttöä. Vihreät on todennut linjauksissaan, että tutkimusnäytön perusteella huumeiden käytön rangaistavuus ei vaikuta käytön määrään. Suomelan mukaan dekriminalisoinnin viesti ei myöskään ole, että huumeiden käyttäminen on hyväksyttyä, vaan että hoitoon hakeutuminen on hyväksyttyä.

Suomela ja vihreät uskovat, että rankaiseminen ei ole oikea tie auttaa huumeidenkäyttäjiä irti aineista. Rantanen puolestaan kokee, että rangaistavuuden poisto ei olisi oikea ratkaisu.

”On selvää että pitää panostaa hoitoon ja palveluihin, mutta se ei ole suinkaan niin, että jos rangaistavuus poistetaan, niin tämä asia hoituisi sillä. Esimerkiksi Tampereella on hurja tilanne nuorten osalta, ja tässä kohtaa poliisi pääsee puuttumaan näihin tilanteisiin ja myös poliisilla on mahdollisuus ohjata hoitoon. Se ei ole pelkästään rangaistusta”, Rantanen sanoi.

Rantasen mukaan dekriminalisointia ei tarvita hoitoon hakeutumisen lisäämiseen.

”On ok nytkin hakeutua hoitoon, tämä [nykyinen] kriminalisaatio ei estä hoitoon hakeutumista. Sen varmasti käyttäjätkin tietävät, että meillä ei terveydenhuolto ilmoita poliisille näistä.”

Rantanen myös korosti, että nykyisessäkin huumelainsäädännössä on pykälä, joka mahdollistaa toimenpiteistä eli seuraamuksista luopumisen, jos käyttörikos on vähäinen tai käyttäjä hakeutuu hoitoon.

Suomela kiisti väitteen, että dekriminalisointi ei lisäisi hoitoon hakeutumista. Hänen mukaansa kansainvälinen tutkimus osoittaa, että dekriminalisointi auttaa puuttumaan ongelmiin ajoissa. Tähän liittyvää näyttöä hän on tuonut esiin Twitter-tilillään Ylen ohjelman jälkeen.

Suomela viittaa Twitterissä muun muassa esimerkkiin Portugalista, jossa dekriminalisointi THL:n mukaan vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä.

Lue lisää Portugalin tapauksesta:

Tviittejä alla.

Päivitetty 29.10.2019 klo 18:47: Tarkennettu otsikkoa. Vihreät dekriminalisoisi huumeiden käytön.

LUE MYÖS: