Yhtiöitä voisi velvoittaa investoimaan uusiutuvaan energiaan uusiutumattomasta energiasta saaduilla voitoilla, katsoo vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö.