Hallitukselta on kaivattu poliittista päätöstä suhtautumisesta al-Holin Isis-leirin lapsiin ja äiteihin. Hallituspuolue vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toi MTV:n Huomenta Suomessa esiin, että poliittisia päätöksiä asiassa on kuitenkin jo tehty.

”On olennaista muistaa, että ulkoministeri [Pekka Haavisto, vihr.] on ihan yhtä lailla poliittinen henkilö. Hän on tehnyt poliittisen päätöksen nimittää ulkoministeriön erityisedustaja selvittämään ja valmistelemaan tätä erityisesti lasten auttamista siellä leirillä”, Hyrkkö huomautti.

”Valmistelutyötä on myös valtioneuvoston iltakoulussa käyty läpi, ja siihen toimintalinjaan, että ainakin lapsia autetaan kohtuullisessa ajassa pois, ei ole ollut huomautettavaa.”

Hyrkkö kuitenkin myöntää, että valtioneuvoston selvää yhteistä päätöstä asiasta ei vielä ole. Se on tarkoitus muodostaa tiistain välikysymykseen mennessä.

”Nyt välikysymyksen yhteydessä tulee ikään kuin julkisanoitettua se yhteinen linja.”

Hyrkön mukaan yhteinen linja selkiyttää tilannetta, ”koska keskustelu on lähtenyt laukalle”.

”Sinänsä en näe, että valtioneuvoston päätöskään muuttaa sitä tosiasiaa, että meillä on perustuslaki ja lasten oikeuksien sopimus, kansainväliset sopimukset, joiden mukaan jo tällä hetkellä meidän viranomaiset virkavastuulla toimivat.”

Myös oikeuskansleri on linjannut ratkaisussaan, että leirillä olevat suomalaislapset tulee pyrkiä tuomaan turvaan Suomeen.

Keskustan Eeva Kalli teki näkyväksi hallituskumppaneiden erot korostamalla lähetyksessä, että kyse on myös Suomen ja suomalaisten yleisestä turvallisuudesta.

”Se edellä tässä on tietenkin mentävä. Yhtä selvää on, että lakeja on noudatettava ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka meitä velvoittavat”, Kalli sanoi MTV:llä.

Keskusta on linjannut, että leirillä olevia suomalaislapsia pitää yrittää auttaa, mutta suomalaisten turvallisuutta vaarantamatta. Kallilta ei saatu suoraa vastausta, onko keskusta valmis tuomaan Suomeen myös niin sanotut Isis-äidit, jos heidän lapsiaan ei voida muuten kotiuttaa, vai estääkö puolue tällöin koko perheiden tuomisen Suomeen.