Vihreiden puheenjohtajan Ville Niinistön mielestä kuntien pitäisi kaataa Fennovoiman ydinvoimahanke. Kunnat ovat osallisena Pyhäjoelle nousevassa ydinvoimalassa energiayhtiöidensä omistusten kautta. Laitoksen kustannusarvio on noin seitsemän miljardia euroa. Laitoksen toimittaa venäläinen RAOS.

–Kunnat voisivat vetää rahansa pois Fennovoimasta, koska se on taloudellisesti kannattamaton hanke. Jos Helsingin ja Vantaan omistama Vantaan Energia ja Turku vetäytyisivät hankkeesta, Fennovoiman osalta voitaisiin laittaa pillit pussiin. Fennovoimaan liittyy myös vakava ulko- ja turvallisuuspoliittinen riski, se sitoo meidät Vladimir Putinin hallintoon, Niinistö toteaa.

Hänen mukaansa nykytilanne muistuttaa karhun kuristusotetta.

–Yrität olla ystävällinen, jotta se puristaisi vähemmän. Kainalosta olisi kuitenkin parempi yrittää luikahtaa kokonaan pois, Niinistö sanoo.

Hänen mielestään Fennovoimasta vetäytyminen avaisi kunnille entistä väljemmät mahdollisuudet panostaa uusiutuvaan energiaan.

–Vihreiden tavoite on, että 2030-luvulla kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja.

Niinistö huomauttaa, että esimerkiksi Kuopio olisi valmis myymään omistusosuutensa. Sitä ei vaan kukaan osta.

–Meillä on hanke, jossa ei ole omistajia. Olisi kuntien etu lopettaa tämä epävarmuus.

Tuoreimpien kannatuslukujen mukaan vihreiden kannatus on nyt noin 12 prosenttia. Viime kuntavaaleissa puolue sai 8,5 prosentin osuuden äänistä. Vihreät tavoittelee suurimman puolueen asemaa Helsingissä.

Niinistön mukaan mahdollinen ykköspuolueen asema pääkaupungissa toimisi hyvänä laukaisualustana tulevissa eduskuntavaaleissa: se voisi avata tien pääministeripuolueeksi.

–Voimme näyttää, että meidän johdollamme pääkaupunki voi hyvin ja menestyy. Se olisi viesti myös siitä, että Suomi voi nousta vihreiden vetämänä.

Vihreät on suurten kaupunkien puolue. Se ei ole pystynyt tekemään merkittävää läpimurtoa edes maaseutukeskuksissa. Niinistö uskoo, että tilanne on muuttumassa.

–Ehdokasasettelumme on onnistunut erittäin hyvin vanhoissa teollisuuskaupungeissa, kuten Kouvolassa ja Lahdessa. Olemme onnistuneet puhkaisemaan osaltamme yliopistokaupungin myytin.

Niinistö myöntää, että puolueelle on iso haaste saada kannattajat liikkeelle.

–Äänestäjiemme epävarmuus on suurta. Jos saamme mobilisoitua joukot liikkeelle, voi syntyä lumipalloefekti.

Kaupunkien elinvoima on kuitenkin vihreiden sydäntä lähinnä. Niinistön mukaan keskustan ajattelutapa, jossa kaupunkien kasvua halutaan jarruttaa, on väärä.

–Kaupungit ovat talouskasvun vetureita. Niissä on kulutuskysyntää ja kansainvälistä vetovoimaa. Jos kaupunkien kasvu tukahdutetaan, maaseutukaan ei tällöin pärjää. Uskon maaseudunkin menestyksen tulevan jatkossa kaupunkien kulutuskusunnystä, kun panostetaan uusiutuvaan energiaan, matkailuun ja lähiruokaan.

Palveluelinkeinoja, viihtyisä ympäristö, kahvilat, ravintolat ja hyvä julkinen liikenne – näistä elementeistä on Niinistön mielestä kiva kaupunki tehty.

–Tukholma ja monet muut kaupungit ovat menestyneet näillä elementeillä. Mekin voisimme olla tiennäyttäjiä luomalla esimerkiksi Helsingistä maailman vihreimmän pääkaupungin.

Vihreiden kuntavaaliohjelman kärjessä on koulutus. Niinistön mielestä illuusio siitä, että Suomessa on täysin tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä, ei ole totta. Toisaalta lupaus siitä, että kaikille lapsille pyritään takaamaan yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet ja toisen asteen loppututkinto ovat Suomen parhaimpia kilpailutekijöitä.

–Lasten päivähoito on hyvälaatuista ja edullista samoin kuin peruskoulujärjestelmä. Tämä on lapsille turvallinen paikka. Tapaamieni ulkomaalaisten silmissä nämä ovat Suomen vetovoimaisimpia kilpailukykytekijöitä. Tämän merkitystä emme itse täysin hahmota.

Niinistön mielestä kuntatasolla voidaan torjua nykyhallituksen koulutusleikkauksia, jopa niissä pienissä keskustavetoisissa kunnissa, joissa tuntikehykset on painettu minimiin. Koulu voisi olla myös pienen kunnan vetovoimatekijä.

–Kuntavaalit ovat myös kansanäänestys Sipilän hallituksen koulutuspolitiikasta. Uskon, että aito yksilön vapaus toteutuu vain silloin kuin jokaisella lapsella on tosiinsa rinnastettavat mahdollisuudet tavoitella lahjakkuutensa toteuttamista.

Vihreät kannattavat muun muassa maksutonta varhaiskasvatusta. Lisäksi monissa kaupungeissa, joissa vihreät ovat vallankahvassa, ei ole toteutettu hallituksen päätöstä siitä, että työttömien vanhempien lasten päivähoitoaikaa rajataan.

–Niiden lasten tukea ei saa rajata, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Kuntien rooli muuttuu merkittävästi, jos hallituksen maakunta- ja sote-uudistus toteutuu. Koulutus, kaavoitus, energia, joukkoliikenne, sosiaali- ja terveyspuolen ennaltaehkäisy, Niinistö luettelee kunnilla jääviä tehtäviä.

–Kunnissa ehkäistään ongelmia ja luodaan hyvinvointia. Maakuntiin siirtyy se, miten ongelmat ratkaistaan. Kuntaan jää inspiroiva tila. Osin tämän mahdollisuuden takia lähdin itse ehdolle Turussa. Kun maan hallitus jarruttaa asioita, kunnissa niitä voidaan laittaa eteenpäin.

Helsingin hallinnossa siirrytään pormestarimalliin, josta on jo kokemuksia Tampereelta ja Pirkkalasta. Vihreät kannattavat pormestarimallia.

–Pormestarimallissa enemmistön arvopohja muodostuu konkreettisesti kunnan hallintoa ohjaavaksi politiikkalinjaksi, joka viedään strategioihin. Vanhassa hallintokulttuurissa voi tulla lukkotilanteita, joissa ei tiedetä sitä, kuka kuntaa johtaa. Pormestarimalli olisi paras tapa ratkoa tätä kysymystä.

Katso Niinistön videohaastattelu Kauppalehdestä.