Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on ottanut puheessaan suorasukaisesti kantaa kaksoiskansalaisten työskentelemiseen sotilasviroissa. Niinistö haluaa evätä kaksoiskansalaisilta sotilasvirat.

– Tavoitteena on lainsäädäntö, jonka perusteella puolustusvoimien sotilasvirkoihin voitaisiin jatkossa nimittää [ainoastaan] henkilö, jolla on vain Suomen kansalaisuus. Viides kolonna on torjuttava jo rauhan aikana. Meillä tulee olla 100-prosenttinen luottamus niihin henkilöihin, joita nimitämme maanpuolustuksen avaintehtäviin. Niin ikään näillä henkilöillä tulee olla 100-prosenttinen lojaliteetti Suomeen, Niinistö sanoi puheessaan Maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina.

Lakihanke, joka estäisi kaksoiskansalaisilta pääsyn ainakin korkeisiin sotilasvirkoihin, on ollut vireillä pitkään. Ministeri Niinistön mukaan kaksoiskansalaisiin liittyvän lainsäädäntöhankeen päämäärä on ”puolustushallinnon sisäisen turvallisuuden turvaaminen”.

Lue myös: ”Nyt jaetaan kansalaisia eri kasteihin” – Suomenvenäläinen huolestui Sauli Niinistön ja Supon linjauksista

Ministeri Niinistö otti puheessaan kantaa myös muuhun puolustuspoliittiseen lainsäädäntöön. Hän hoputti muun muassa tiedustelulain säätämistä.

– Kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta, tulee vastuullisesti toimivien päättäjien kaataa hallituksen ja opposition väliset keinotekoiset raja-aidat, Niinistö sanoi korostaen puolustusympäristön muuttumista ja tiedonsaannin turvaamisen välttämättömyyttä.

– Sotilastiedustelulain päämääränä on selkeästi ulkoisen uhkan torjuminen, vaikka joissain huhutehtaissa luodaankin mielikuvia kansalaistemme sähköposteja urkkivista tiedustelunörteistä, ministeri piikitteli Helsingin Sanomia.

Kolmas keskeneräinen ”merkittävä lainsäädäntöhanke” on Niinistön mukaan maa-alueiden ja kiinteistöjen hallintaa ja omistusta koskeva aloite.

– Yksi mahdollinen hybridivaikuttamista tukeva osa-alue on soluttautuminen yhteiskunnan kriittisten kohteiden läheisyyteen. Tällaisia kohteita ovat tietysti sotilasalueet, mutta kokonaisturvallisuuden näkökulmasta myös monet muut toiminnot, kuten sähkön-, lämmön- tai vedentuotanto taikka –toimitus, Niinistö puhui.

– Pidän tärkeänä, että turvallisuusviranomaisilla on riittävät keinot puuttua tilanteisiin, joissa kiinteistöjä, huoneistoja tai vastaavaa omaisuutta voitaisiin käyttää valtakunnan turvallisuutta vaarantavalla tavalla. Keinovalikoiman tulee olla sellainen, että se antaa tosiasiallisen ja riittävän ketterän mahdollisuuden puuttua tilanteeseen. Jo hallitusohjelma edellyttää tarkentamaan kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan liittyvää lainsäädäntöä.

Hänen mukaansa ”pelkästään omistajan kansallisuus ei voi olla asiassa keskiössä, vaan tarkastelun kohteena olevan kiinteistön ominaisuudet ja kiinteistön hallinta”. Valtioneuvoston kanslian johtama työryhmä on antamassa asiassa mietintönsä toukokuun loppuun mennessä.

– Näyttäisi siltä, että asian hallitsemiseksi tarvittaisiin yhden lain sijaan useampia instrumentteja. Mahdollisia keinoja ovat puolustuslunastuslain kehittäminen, valtion etuosto-oikeudesta säätäminen sekä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien ennakkovalvontamenettely.