Työntekijäammateissa toimivat henkilöt kärsivät enemmän vakavia terveyshaittoja samanlaisesta alkoholin käytöstä kuin toimihenkilöammateissa toimivat. Tuoreesta tutkimuksesta tiedottaa Stakes.

Pitkäaikainen, 16 vuoden seuranta osoitti, että työntekijäammatteihin kuuluvilla oli toimihenkilöihin verrattuna kaksi kertaa enemmän vakavia, sairaalahoitoihin tai kuolemaan johtaneita alkoholihaittoja. Vain vajaa viidennes sairastavuuserosta selittyi alkoholin kulutustason ja kulutustapojen erilaisuudella.

Jokaisessa kulutusluokassa alkoholinkäytön riskit olivat työntekijäryhmässä selvästi suurempia kuin toimihenkilöryhmässä. Lisäksi työntekijäryhmässä riski kasvoi kulutuksen lisääntyessä jyrkemmin kuin toimihenkilöillä. Vastaava tulos saatiin myös humalakulutuksen määrän mukaisessa vertailussa, joten erilaiset juomatavat eivät selitä tulosta.

Tutkimusaineiston avulla löytyi yksi osaselitys samanlaisen juomisen erilaisille haittavaikutuksille: Toimihenkilöryhmissä alkoholihaittojen riskiä vähensi se, että heistä suurempi osa eli parisuhteessa kuin työntekijäryhmissä. Tämä selitti vajaan viidenneksen erosta haittariskissä.

Muita mahdollisia selityksiä ovat erot muussa kuin parisuhteeseen liittyvässä sosiaalisessa tuessa, toistensa vaikutuksia voimistavien riskitekijöiden, kuten epäterveellinen ruokavalio ja vähäinen liikunta, kasaantuminen työntekijäryhmään ja muihin alempiin sosioekonomisiin ryhmiin sekä näiden ryhmien jäsenten vähäisemmät voimavarat ratkaista alkoholiongelmiaan.

Tulokset perustuvat Journal of Epidemiology and Community Health -lehdessä julkaistuun tutkimukseen. Siinä yhdistettiin alkoholin käytön tasosta ja alkoholin käyttötavoista vuosina 1969–1984 kerättyihin tutkimustietoihin tietoja alkoholiin liittyvistä sairaalahoidoista ja kuolemista 16 vuoden ajan, aina vuoteen 2000 asti.