Maatalouden tuottajahinnat nousivat huhti–kesäkuussa prosentin verran edellisvuodesta, kertoo Tilastokeskus. Maltillisen kasvun selittää viljojen