Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) vierailee huomenna Talvivaaran kaivosalueella Sotkamossa. Ministeri haluaa yhtiöltä selvityksen siitä, mitä jätealtaan vuodolle on tehty ja mikä tilanne.

Ville Niinistö moittii Talvivaaran kaivosyhtiötä, mutta vaatii myös Kainuun ely-keskukselta selvityksen tapauksen viranomaistoiminnasta.

- Kyse on vakavasta ympäristörikkeestä, johon yhtiön on nyt puututtava, Niinistö sanoi tänään eduskunnassa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

- Haluamme saada tiedon, minne vesi vuotaa, mitä yhtiö on tehnyt ja mitä Kainuun ely-keskus on tehnyt asian eteen.

Ympäristöministeri Niinistö painotti, että vastuu yhtiöiden ympäristöasioiden valvonnassa on paikallisella viranomaisella.

- Minulla ei ole laillista oikeutta puuttua muulla tavoin, Niinistö sanoi medialle.

- Viranomaiset voivat käyttää pitkittyneisiin päästökierteisiin hallintopakkoa.

Hallintopakko tarkoittaa suomeksi sitä, että viranomainen (ely-keskus) voi kieltää tehtaan toiminnan.

”Riman ali”

Niinistö moitti myös Talvivaaran kaivosyhtiötä ”rimanalituksesta” ympäristönsuojelun suhteen kaivosalueella.

- Yhtiöt, jotka menevät riman ali sen suhteen, miten ympäristöasiat sisällytetään kaivoksen prosesseihin, maksavat tappiota päästöjen siivoamisen muodossa. On taloudellisesti kannattavampaa ottaa ympäristöasiat huomioon, Niinistö sanoi.

- Yhtiö ei voi kieltää rimanalitusta, kun näitä vuotoja on tapahtunut.

Lakiin ehkä muutos

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ilmoitti, että ministeriössä odotetaan nyt Kainuun ely-keskuksen päätöstä siitä, saako Talvivaara jatkaa louhintatoimintaansa.

Talvivaara on pyytänyt lupaa käynnistää prosessinsa, joka suljettiin heti sen jälkeen, kun vuoto kaivoksen jätealtaassa huomattiin.

Ville Niinistö on huolestunut lainasäädännön ja viranomaisten toiminnan sujumisesta jatkuvien ympäristörikkeiden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

- Tapaus on tuonut esille tarpeen terävöittää lainsäädäntöä, Niinistö sanoi.

Ympäristöministeriö on ohjeistanut ely-keskuksia siitä, kuinka yritysten pitkittyneisiin päästöihin tulisi puuttua.

Talvivaaran kaivosyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Perä välitti eilen julkisuuteen viestin, jossa hän toivoi kaivokselle työrauhan selvittää vuoto ja hoitaa ympäristöä saastuttava jätevesiasia kuntoon.