Suomen hallituksen tuoreiden ministereiden tekemistä sidonnaisuusilmoituksista selviää, että he ovat melko ahkeria sijoittajia. Erityisesti tällä