Esperi Care sätti aluehallintoviraston ylitarkastajia kohutun Kristiinankaupungin Ulrika-hoivakodin yksikön työntekijöiden haastattelemisesta jo ennen kuin julkisuuskohu puhkesi. Yhtiön Helsingin toimiston mukaan työntekijöiden lausunnot eivät ole luotettavia ja työntekijät pelkäävät avin ylitarkastajia, selviää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) laatimasta tarkastusmuistiosta.

Uuden Suomen nyt haltuunsa saamasta viranomaismuistiosta selviää myös, että Esperissä yritettiin vierittää syytä Ulrikan sekavasta tilanteesta työntekijöille, vaikka yksikössä ei ollut edes omaa päällikköä.

Valvira keskeytti Esperi Caren toiminnan Ulrikassa vielä samana päivänä, kun aluehallintovirasto teki tarkastuksen hoivakotiin. Esperi Care oli tarkastuskäynnin yhteydessä anonut lisäaikaa asioiden korjaamiseen, mutta viranomaiset katsoivat luottamuksen Esperiin menneen.

Vetovastuu Ulrika-hoitokodista on sittemmin siirtynyt Kristiinankaupungille.

”Palveluntuottaja halusi lisäaikaa asioiden korjaamiseen. Keskustelun edetessä lisäaikaa pyydettiin useita kertoja ja asiat luvattiin laittaa kuntoon ensin pidemmällä aikavälillä, mutta keskustelun edetessä nopeamminkin”, avin muistiossa todetaan.

”Aluehallintovirasto totesi moneen kertaan, ettei ole havainnut minkäänlaista aikomusta Esperi Care Oy:ltä korjata asioita moneen päivään, päinvastoin ongelmat on kielletty, ja ongelmat ovat seurausta pidemmältä aikaväliltä ja Esperi Care Oy ei ole toiminut aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti, joten ei ole luottamusta siihen, että asiat todella laitettaisiin kuntoon”, muistio jatkuu.

Länsi- ja Sisä-Suomen avi vieraili Ulrikassa tarkastuskäynnillä kahtena perättäisenä päivänä, ensin keskiviikkona 23. tammikuuta ja heti seuraavana päivänä torstaina. Kummallakin kerralla paikalla oli kaksi avin ylitarkastajaa, Kristiinankaupungin ja Kaskisten kaupungin edustajat. Avista kerrotaan Uudelle Suomelle, ettei tarkastuskäynnille lähetetä kahta ylitarkastajaa kuin poikkeustapauksissa.

Keskiviikon tarkastuspöytäkirjassa kiinnitetään huomiota lääke- ja terveydenhoidon toteuttamiseen sekä hoidon laatuun. Näistä Uusi Suomi kertoi jo aiemmin Valviran keskeyttämispäätökseen viitaten. Uutena tietona avin pöytäkirjasta nousee esiin, että erään asukkaan lääkelista oli tulostettu lokakuussa 2017, eikä ollut ajantasainen.

LUE MYÖS: Viranomaisten Esperi-paperit paljastavat: Lääkkeet sekaisin, hoitajat uhkasivat lakolla, hoivakotia johdettiin 200 km:n päästä

Torstain tarkastuksessa avi on puuttunut erityisesti Esperi Caren johtamiseen. Ulrikan tilanteen katsotaan kriisiytyneen perjantaina 18. tammikuuta, jolloin perus- ja lähihoitajaliitto SuPer on ilmoittanut aville, että sen työntekijät ryhtyvät Ulrikassa lakkoon, jollei yksikköön saada lisää työntekijöitä.

”Esperi Care Oy:n edustajat ihmettelivät, miksi aluehallintovirasto huomioi henkilökunnan valituksia, kun Esperi Care Oy:n edustajien mukaan henkilökunta haluaa aina vaan lisää henkilökuntaa”, muistiossa todetaan.

”Keskusteltaessa siitä, että palveluntuottajan tehtävänä on huolehtia siitä, että hoitajamitoitus vastaa asukaskunnan hoitoisuutta, [Ulrikasta vastannut edellinen Pohjanmaan aluepäällikkö] korosti, että henkilökuntaa hankitaan sen verran kuin rahavirtaa tulee sisään.”

Aluehallintovirasto oli jo edellisvuoden marraskuussa puuttunut liian vähäiseen henkilöstön määrään. Esperin edustaja kertoi tarkastajille, että rekrytoinnit on aloitettu, mutta uusia työntekijöitä on vaikea saada. Näkemys kuitenkin haastetaan Kristiinankaupungin puolelta.

”Kaupungin edustaja totesi, että kaupungin hakiessa henkilökuntaa, kaupungilla on mahdollisuus jopa valita hakijoista parhaimmat.”

”Henkilökunnalla on käsitys, että lisähenkilökuntaa ei voi ilman Esperi Care Oy:n ylemmän tahon lupaa rekrytoida lisää.”

Tarkastushetkellä Ulrika-hoivakodissa ei ollut lain edellyttämää vastuuhenkilöä tai yksikön päällikköä. Paikka oli ollut auki vuoden alusta alkaen ja Esperin mukaan tämäkin rekrytointi oli kesken. Yhtiöstä myönnettiin myös, että yksikön päällikön rekrytointi jäi keskustelematta ylemmällä taholla, kun Ulrikasta vastaavan Pohjanmaan aluepäällikkö vaihtui vuodenvaihteessa.

Uuden aluepäällikön mukaan vastuuhenkilön tehtäviä on hoidettu keskushallinnosta käsin.

Vuoden 2018 loppuun saakka Pohjanmaan aluepäällikkönä toiminut vieritti syytä hoivakodin ongelmista työntekijöiden niskaan. Ristiriitaisissa kommenteissaan hän nosti ensin esiin, että työntekijät ovat koulutettuja, mutta kyseenalaisti pian, ovatko he päteviä olemaan työssään.

”Vastuuta on jaettu työntekijöille, mutta yksikössä ei ole valvottu, toteutuvatko annetut tehtävät.”

Syy oli hänen mukaansa se, että ”henkilökunnan itseohjautuvuus on […] ollut puutteellista”. Yksikössä ei kuitenkaan ollut omaa päällikköä tai muuta vastuuhenkilöä.

Torstain tarkastuskäynnin aikana avin edustajat olivat soittaneet kaiutinpuhelun Esperi Caren Helsingin toimistoon. Esperin edustajat olivat ihmetelleet, miksi avin ylitarkastajat olivat keskiviikkona kyselleet henkilökunnan näkemyksiä.

”Heidän mukaansa tieto, mitä henkilökunnalta saadaan, ei ole luotettavaa. Helsingistä, puhelimen kaiuttimen välityksellä neuvottelussa mukana olevan aluejohtajan mukaan henkilökunta on pelännyt aluehallintoviraston ylitarkastajia, ja siksi eivät ole osanneet vastata kysymyksiin.”

Lisäksi ylitarkastajat nostivat esiin, että keskiviikon tarkastuksessa paikalla ei ollut vastuuhenkilöä, vaikka Pohjanmaan aluepäällikkö oli kutsuttukin paikalle. Uusi aluepäällikkö oli kieltänyt ensin saaneensa kutsun, mutta myönsi myöhemmin saaneensa sen.

”Aluehallintovirasto korosti, että aluehallintovirastolle tulee puhua totta, vaikka asia olisikin hankala tunnustaa.”

”Aluehallintovirasto toteaa, että minkäänlaista pelkoa henkilökunnan keskuudessa ei tullut esiin.”

LUE MYÖS:

Totuus vanhustenhuollon valvonnasta selvisi: ”Minä olen ainoa, joka tekee tätä koko Suomen osalta”

”Sehän on käsittämätöntä” – Tieto vanhustenhoidon valvonnasta veti puoluejohtajan sanattomaksi, Saarikko puuttuisi heti

Uusi Esperi Care –tapaus järkyttää: ”Tämä huutolaismarkkina on lopetettava”