Eduskunnasta puuttuu rohkeutta keskustella seksiin liittyvästä lainsäädännöstä, sanoo kansanedustaja Anna Kontula (vas.).

Asia tuli Kontulan mukaan ilmi viimeksi keväällä, kun eduskunta käsitteli lakiesitystä kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa. Kesäkuussa hyväksytty laki oikeuttaa viranomaiset tekemään koeostoja tarkastaakseen, antaako myyjä käteisostosta kuitin.

Kontulan mielestä lain käsittelyn yhteydessä olisi ollut syytä käydä periaatteellinen keskustelu siitä, antaako laki viranomaiselle oikeuden ostaa myös seksiä viran puolesta.

Kontula kertoo ottaneensa asian esille, mutta hänen mukaansa siitä ei häveliäisyyssyistä herännyt keskustelua.

– Ongelma ei ole, että tällainen laki on säädetty. Ongelma on, että se on säädetty ilman, että ihmiset kehtaavat puhua asiasta, Kontula sanoo.

Perustuslakivaliokunta käsitteli lakia keväällä, ja asiantuntijana kuultavana oli muun muassa hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää. Mäenpään mukaan käytännössä laki tuskin johtaa siihen, että verottaja lähetään ostamaan seksiä.

– Hyvään hallintoon ei kuulu edes se ajatus, että viranomainen voisi ostaa seksiä. Se on niin vieras ajatus koko meidän hallinnon toimintaperiaatteiden kannalta, että pidän äärimmäisen epätodennäköisenä, että niin käytännössä toimittaisiin, Mäenpää sanoo.

Myös Kontulan mukaan käytännössä lakia sovelletaan usein terveen järjen mukaisesti. Hänen mielestään ongelma on kuitenkin juuri se, että moni todennäköisesti vastustaa ajatusta, mutta silti siitä ei keskusteltu.

– Uskon, että suurin osa edustajista on sitä mieltä, että verottajalla ei ole oikeutta ostaa seksiä kansalaisten verorahoilla. Mutta asia pitäisi purkaa keskustelussa, sillä lainsäädännön heikkoudet haetaan keskustelun kautta, Kontula sanoo.

Kontulan mielestä eduskunnasta puuttuu yleensäkin rohkeutta puhua seksiin liittyvästä lainsäädännöstä. Se taas johtaa siihen, että lakeja saatetaan säätää keskustelematta niiden mahdollisista vaikutuksista.

– Se johtaa siihen, että seksiin liittyvä lainsäädäntö on ristiriitaista ja epäloogista, Kontula sanoo.

Kontulan mukaan poliitikassa reaktio seksiin liittyvästä lainsädännöstä puhumiseen on usein ”kiertelyä, välttelyä ja hiljaisuutta”.

– Toivoisin edustajakollegoilta siviilirohkeutta, Kontula sanoo.

Kontulan kertoo törmänneensä samaan ongelmaan keskusteluissa seksin oston kriminalisoinnista. Asiasta on käyty kiivasta keskustelua julkisuudessa, mutta se ei ole tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä.

Kontula puhui lainsäädännön ongelmista maanantaina Maria Petterssonin radio-ohjelmassa Yle Puheella.

”Määrittely jäi väljäksi”

Koeostoista säätävän lakiesityksen mukaan koeosto soveltuisi valvontakeinoksi erityisesti silloin, kun liikkeen asiakasvirta on vähäistä ja valvonta ei pelkällä myynnin havainnoinnilla onnistu esimerkiksi vähäisen asiakasvirran tai ”myynnin luonteen” takia.

Koeosto sopisi erityisesti pienten palvelualan liikkeiden ja yritysten valvontaan. Kriteerit sopivat periaatteessa hyvin seksikauppaan.

Olli Mäenpään mukaan lain määrittely siitä, missä tilanteissa koeostoa voidaan käyttää, jäi melko väljäksi.

– Siihen (koeostoon) pitäisi soveltaa samoja säännöksiä kuin viranomaisen valvontaan ylipäänsä, että valvonta olisi kontrolloitavissa. Se on aika väljästi määritelty laissa, Mäenpää sanoo.