Valtion virkamieslain mukainen yleinen valituskielto aiotaan purkaa. Tarkoituksena on luoda yleissääntö, että virkamiehellä olisi oikeus valittaa häntä koskevista päätöksistä ja ennen kaikkea nimityspäätöksistä. Erikseen lueteltaisiin ne päätökset, joista ei voisi valittaa.

Nykyisin nimittämispäätöksestä ei virkamieslain mukaan voi valittaa hallinto-oikeuteen. Kuitenkin viranhakijalla on monia muitakin keinoja pitää huolta oikeussuojastaan. Hän voi vedota esimerkiksi tasa-arvolakiin tai yhdenvertaisuuslakiin. Nykyisessä virkamieslaissa on lueteltu ne päätökset, joista voi valittaa.

Muissa asioissa valittaminen ei ole mahdollista, ellei jossain muussa laissa ole toisin säädetty. Kovin suurena ongelmana kieltoa ei ole pidetty. Lainmuutos merkitsisi sitä, että virkamieslautakunnan toiminta loppuisi. Hallitus antaa esityksensa virkamieslain muuttamisesta perjantaina.

Tähän juttuun liitty STT:n oikaisu.