Kanssakäyminen kohuliikemies Peter Fryckmanin kanssa on vaarassa pilata virkamiehen koko työuran. Fryckman kertoo Uuden Suomen blogissaan ylitarkastaja Jukka Strömmeriltä saamastaan sähköpostiviestistä. Siinä Strömmer kertoo, että hän on menettämässä työpaikkansa siksi, että on vastannut Fryckmanille lain tulkintaa koskevaan kysymykseen.

Strömmer vahvistaa Uudelle Suomelle, että työuran jatko huolettaa häntä.

- Minulle on annettu ymmärtää, että työt eivät jatku. Näin 58-vuotiaana voi olla vaikea kouluttautua uudelleen, Strömmer sanoo.

Strömmer on toiminut viranomaisyhteistyön kehittämisprojektissa, joka on jatkunut aina vuoden kerrallaan.

Strömmer kertoo kokevansa, että virkamies on velvollinen vastaamaan kenen tahansa kansalaisen kysymykseen siitä, miten lakia tulkitaan.

- En ole käskenyt häntä tekemään mitään, olen sanonut hänelle, ettemme voi puuttua asiaan, Strömmer sanoo.

Fryckman viittaa blogissaan hallintolakiin. Sen mukaan viranomaisen eli viraston tai virkamiehen on ”toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin”.

Fryckman ei kerro tarkemmin sitä, millaista neuvontaa Strömmer on hänelle antanut. Strömmerin itsensä mielestä hän toteutti velvollisuuttaan virkamiehenä.