Viron nopean kallistumisen taustalla ovat palkkaralli, veronkorotukset ja markkinoiden pieni koko. Hintatasoa nostaa myös yhteiskunnan eriarvoisuus.