Valtiovarainministeriö ennustaa, että talouskehitys jatkuu vahvana tänä vuonna. Sen sijaan tulevien vuosien kasvunäkymä arvioidaan nyt aiempaa heikommaksi.

Ennusteen mukaan Suomen talouden kasvu jatkuu kuluvana vuonna lähes kolmen prosentin vuosivauhdilla, ennustaa valtiovarainministeriö maanantaina julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan. Kasvu kiihtyy tänä vuonna 2,9 prosenttiin, mutta hidastuu ensi vuonna 1,8 prosenttiin. Vuonna 2020 talouden ennakoidaan kasvavan 1,7 prosentin vauhtia.

Kuluvan vuoden ennuste nousi keväästä, mutta arviot tulevien vuosien näkymästä ovat aiempaa varovaisempia.

Huhtikuussa VM arvioi kuluvan vuoden talouden kasvuksi 2,6 prosenttia, vuoden 2019 kasvuksi 2,2 prosenttia ja vuoden 2020 kasvuksi 1,8 prosenttia.

Valtiovarainministeriön mukaan viennin kasvu tasoittuu tänä vuonna. Kulutuskysyntä on yhä vahvaa, mutta jatkossa sitä rajoittaa reaalisten tulojen aiempaa hitaampi kasvu. Investoinnit tukevat talouskasvua edelleen, mutta esimerkiksi asuinrakentamisen hidastuminen näkyy osaltaan tulevien vuosien maltillisempana kasvuvauhtina.

Työllisyyskehitys jatkuu VM:n mukaan hyvänä. Tänä vuonna työllisyysasteen arvioidaan nousevan 71,2 prosenttiin ja vuoteen 2020 mennessä työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,6 prosenttiin.

Suomen valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee lähivuosina. VM:n arvion mukaan velkasuhde laskee 60 prosenttiin jo kuluvana vuonna ja alittaa 60 prosentin rajan ensi vuonna.

Maailmantaloudessa kasvu on nopeimmillaan kuluvana vuonna. Korkeasuhdanne jatkuu, mutta monet ennakoivat indikaattorit osoittavat kasvun hidastumisen merkkejä.

Myös euroalueelta on saatu kevään kuluessa hieman pehmeitä talouslukuja. Euroalueella esimerkiksi Italiaan liittyvät poliittiset riskit ovat myös yksi epävarmuutta lisäävä tekijä. VM:n mukaan Yhdysvaltojen asettamien teräs- ja alumiinitullien vaikutus jää Suomessa verraten pieneksi, sillä terästuotteiden vienti Yhdysvaltoihin on varsin vähäistä.