Nuorten kokoomuspoliitikkojen kirjoittelu oli liikaa joukolle sosiaalialan ammattilaisia. Sosiaalityöntekijät korostavat verkossa leviävässä kirjoituksessaan, että huono-osaisuus, huono työkyky ja esimerkiksi sosiaaliturvan varaan joutuminen johtuvat harvoin laiskuudesta vaan juontavat juurensa etenkin perhetaustaan.

Mielipidekirjoituksen on allekirjoittanut muun muassa Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava, sosiaalityön tutkija Ylva Krokfors. Krokfors kertoo Uudelle Suomelle, että viimeinen niitti julkisessa keskustelussa oli kokoomusnuoren, yrittäjä Henri Heikkisen blogikirjoitus ”Vit*n köyhät”.

–Ne olivat liikaa, Krokfors toteaa viitaten laajemminkin kokoomusnuorten linjauksiin.

Henri Heikkinen toteaa laajaa huomiota saaneessa Puheenvuoron blogikirjoituksessaan, että ”niin kutsuttu suomalainen köyhyys” ärsyttää häntä. Hänen mukaansa suuri määrä suomalaisia on mielellään ”uhriutumassa köyhiksi”. Sen sijaan ihmiset, joita elämä olisi aidosti potkinut päähän, ovat hänen mukaansa vähissä.

Krokfors ja muut kirjoittajat, jotka ovat sosiaalityöntekijöitä tai alan opiskelijoita, kertovat vastineessaan kyllästyneensä yhteiskunnan huono-osaisten syyllistämiseen ja puheisiin sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta tai jopa lakkauttamisesta.

–On tietämätöntä, naiiviakin, kuvitella, että meillä kaikilla olisi samat lähtökohdat elämässä pärjäämiseen ja menestymiseen, ryhmä kirjoittaa.

–Me sosiaalityöntekijät näemme työssämme ihmisiä, jotka ovat sairastuneet yrittäessään ponnistella lunastaakseen yhteiskunnan luomat vaatimukset hyvästä elämästä. Näemme ihmisiä, jotka potevat syyllisyyttä siitä, etteivät pärjää omillaan, eivätkä kestä arjen kuluttavuutta yhtä hyvin kuin toiset. Näemme ihmisiä, joilla itsellä tai perheenjäsenillä on sairaus tai vamma, joka vaikuttaa koko perheen elämään ja toimeentuloon. Näemme ihmisiä, jotka ovat uudelleenrakentamissukupolven jälkeläisiä ja kantavat traumoja vanhempiensa mielenterveys- ja päihdeongelmista.

Näkemänsä perusteella sosiaalityöntekijät katsovat, että sosiaaliturvaan tukeutuminen tai köyhyys ovat harvoin ihmisen omien valintojen tulosta.

–Kyllä, joukkoon mahtuu myös niitä, joilla ei ole kiinnostusta yrittää, vapaamatkustajia löytyy aina. Emme kuitenkaan voi kaataa koko järjestelmää vapaamatkustajien takia, he toteavat.

–Vähäosaisuus on siirtynyt sukupolvelta toiselle vain sen vuoksi, että yhteiskunnan turvaverkko on ollut liian isosilmäinen, ja sen reunat ovat pettäneet.

Tutkija Ylva Krokfors korostaa ihmisen yksilöllistä kestokykyä. Esimerkiksi perhetausta on iso tekijä syrjäytymisessä, mutta samankin perheen lapset voivat päätyä elämään täysin erilaisia elämiä.

–Jollakin kamelin selkä katkeaa tilanteessa, josta joku toinen vielä selviää. Mutta jos sosiaaliturvaa pikkuhiljaa murennetaan, sieltä on yhä vaikeampi nousta, Krokfors sanoo Uudelle Suomelle.

Krokfors toteaa tuntevansa sosiaaliturvaa paitsi tutkijana, myös sosiaaliturvan asiakkaana lapsensa sairauden vuoksi. Esimerkiksi perheenjäsenen sairaus voi synnyttää köyhyyden kierteen, josta jälkipolvienkin on hankala päästä irti.