Terveydenhuolto muuttuu, ja sote-uudistuksella aiotaan tehdä muutosta ohjaavia korjausliikkeitä. Välillä tuntuu, että yritetään jotenkin estää meneillään olevia asioita ja palata ajassa taaksepäin. Ratkaisuksi lisääntyvään palvelutarpeeseen ehdotetaan kyllä uudenlaisia palveluita – etä, virtuaali, liikkuva jne., mutta muuten tuotantotapojen osalta keskustelu liikkuu edelleen massiivisissa julkisissa tuotantoyksiköissä, joita byrokraattisesti hallitaan ylhäältäpäin, nykyisillä poliittisilla valtasuhteilla. Kuka miettii, tehdäänkö niissä uudenlaisissa palveluissa oikeita asioita, järkevällä tavalla?