”Ongelmaa ei voi kaataa Trafin syliin, eikä Trafin pääjohtajan vaihtuminen korjaa tilannetta.” Tällaista palautetta antoi sdp:n kansanedustaja Katja Taimela liikenneministeri Anne Bernerille (kesk) eduskunnan kyselytunnilla.

Berner joutui selittämään oppositioedustajille, miksi Trafin avoin ajokorttitietopalvelu jouduttiin sulkemaan tietosuojahuolien vuoksi ja mitä palvelulle nyt tehdään.

”Kansalaiset ovat seuranneet tyrmistyneinä, kun on paljastunut, että Trafin rekisteristä on voinut kalastella kansalaisten henkilötietoja esteettä ja ilman valvontaa. Yksinkertaisilla hakuvaihtoehdoilla on ollut mahdollista saada tietoonsa ihmisen koko nimi ja syntymäaika. Arvailemalla on saanut selville jopa henkilötunnuksen loppuosan. Näin julkisesta ajokorttitiedosta on tullut työkalu henkilötietojen varastamiseen”, Taimela sanoi puheenvuorossaan.

Hän huomautti liikenne- ja viestintäministeriön ja ministeri Bernerin painottaneen viime vuosina ”voimakkaasti julkisten tietovarantojen hyödyntämisen mahdollisuuksia”.

”Tämän kehityksen osana Trafin liikenneasioiden rekisterikin on syntynyt. Kysyisinkin ministeriltä: miten arvioitte Trafin tapauksen vaikuttavan kansalaisten luottamukseen viranomaisten kykyyn käsitellä tietorekistereitä ja mitä aiotte tehdä luottamuksen palauttamiseksi”, Taimela kysyi.

Berner sanoi, että tullessaan ministeriksi hän sai paljon myönteistä palautetta siitä, että Trafin palvelut ovat entistä enemmän sähköisessä muodossa.

”Liikenne- ja viestintäministeriö on edellyttänyt, että Trafin järjestelmät auditoidaan. Näin on myöskin tehty, ja Viestintäviraston pääjohtaja onkin tänään todennut, että Trafin järjestelmät ovat tietoturvanäkökulmasta keskimääräistä parempia. Siitä huolimatta on myös tunnistettu haasteita. Näihin haasteisiin nyt tartutaan: jokainen järjestelmä käydään yksitellen läpi, ja sitä mukaa, kun niiden tietoturva voidaan varmistaa, ne palautetaan käyttöön”, Berner kertoi tilanteesta.

Trafin pääjohtaja irtisanoutui tänään rauhoittaakseen tilanteen. Taimela kuitenkin huomautti, että kansalaisten kannalta tämä ei korjaa tilannetta. Taimelan mukaan liikennepalvelulaki, joka Trafin kuljettajatietojen verkkoon tuomisen taustalla on, herätti huolta valiokunnissa ja tietosuojavaltuutetussa valmistelun aikana.

”Kyseessä on sama lakiesitys, jota perustuslakivaliokunta moitti rakenteeltaan käsittämättömäksi”, hän jatkoi.

”Hallitusta on huomautettu kiirehditystä ja epätäsmällisestä lainvalmistelusta koko tämän vaalikauden ajan. Ministeri Berner, lainvalmistelu ja viraston valvonta ovat teidän vastuullanne. Voiko olla mahdollista, ettei ministeriönne oma virastokaan saanut enää selvää laista ja sen tarkoituksesta? Ja miten on mahdollista, että tietosuojavaltuutettu on pyytänyt selvityksen palvelusta elokuussa ja ministeriö herää virastonsa ongelmiin vasta lehtijuttujen myötä joulukuussa?”

Bernerin mukaan tietosuojavaltuutetun lausunto huomioitiin laissa. Hänen mukaansa esimerkiksi liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä ei esitetty ”erityisiä huomioita nimenomaan tietoturvaan tai tietosuojaan liittyen”.

Kansanedustaja Jani Mäkelä (ps) puuttui Bernerin kommenttiin, jonka mukaan Trafin järjestelmät olivat keskimääräistä paremmalla tasolla. Mäkelä tulkitsi tämän tarkoittavan, että ne olivat paremmalla tasolla kuin muut valtion järjestelmät.

”Itseäni ainakin hämmästyttää, pitäisikö tämän herättää lisää luottamusta tällaisen katastrofin jälkeen vaiko vähentää luottamusta. On vakava asia, että järjestelmään jätetään alkuperäisessä auditoinnissa tuollaisia tietoturva-aukkoja, mutta on erityisen vakava asia se, että ylläpidolla ei ole edes ammattitaitoa sulkea sieltä järjestelmästä osia, kun ongelmia havaitaan”, Mäkelä sanoi.

Trafin järjestelmä suljettiin ensin epäonnistuneesti osittain, kunnes koko viraston verkkoasiointi jouduttiin sulkemaan.

”Ei tämä ole mahdollista missään muualla kuin julkisen sektorin järjestelmissä. Oikeassa työelämässä tällainen järjestelmätoimittaja olisi entinen järjestelmätoimittaja. Voivatko muut valtion tietojärjestelmät todella olla tällaisella tasolla ylläpitonsa suhteen”, Mäkelä ihmetteli.

Mäkelä kyseli, mitä puutteille tehdään ja tarkastellaanko tietojärjestelmien ylläpitosopimuksia jatkossa kriittisesti. Berner joutui myöntämään, että tapaus toivottavasti johtaa kriittisempään tarkasteluun.

”Kyllä toivottavasti se johtaa siihen, että järjestelmiä ja järjestelmäsopimuksia tarkastellaan kriittisesti, niihin liittyviä ylläpitosopimuksia ja palvelusopimuksia. On ihan selvää, että yhteiskunta on erittäin riippuvainen siitä, että järjestelmät ovat paitsi toimivia myöskin luotettavia”, ministeri totesi.

”Tätä työtä nyt parhaillaan tehdään Trafin osalta. Toivottavasti siitä syntyy myöskin sellaisia johtopäätöksiä ja oppeja, jotka ovat laajemminkin käytettävissä jatkossa valtionhallinnon puolella.”

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen totesi olevansa ”vakuuttunut siitä, että myös koko julkinen hallinto kyllä tämmöisen asian takia herää, jos ei ole aikaisemmin herännyt, ja tutkii omat tietonsa, mitä kansalaisista kaiken kaikkiaan on”.

Berner huomautti, että liikenneturvallisuuden näkökulmasta kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus –”ja on aina ennenkin ollut” – saada tieto siitä, onko tielläkulkijalla ajo-oikeutta. Huoli syntyi nyt, kun tiedot siirrettiin helposti tavoitettaviksi verkkoon.

”Nyt on oikeastaan kysymys siitä, miten tähän tietoon pääsee kiinni ja millä tavalla on mahdollista nykyisessä järjestelmässä, että näitä tietoja väärin yhdistetään. Tätä järjestelmää ilman muuta katsotaan läpi ja pyritään myöskin katsomaan, että se saadaan sellaiselle tasolle, että se on luotettava.”

LUE LISÄÄ:

Ajokorttikohu: Trafin pääjohtaja eroaa

Tietosuojavaltuutettu: Trafissa iski vauhtisokeus – ”Varoitimme etukäteen”

Trafilta pakkoratkaisu – koko asiointipalvelu nyt kiinni

Asiantuntija: ”Tietyissä maissa naurettu suomalaisten sinisilmäisyydelle”