Volkswagen on nyt tiedottanut aloittavansa Suomessa päästöongelmaisten malliensa korjaustoimenpiteet alkuvuoden aikana.

Volkswagen-konserni on esittänyt EA 189 -tyypin 1,2, 1,6 ja 2,0 -litraisten dieselmoottoreiden konkreettiset korjausratkaisut Saksan viranomaiselle (KBA).

Tarkastelun jälkeen KBA on hyväksynyt kaikki toimenpiteet. Tapausta koskevien autojen korjaustoimenpiteet on siten vahvistettu.

Autojen omistajille/haltijoille kerrotaan tulevista toimenpiteistä lähiaikoina. Volkswagen aloittaa korjaustoimenpiteet tammikuussa 2016, ja ne pyritään saattamaan loppuun mahdollisimman nopeasti.

Teknisiä toimenpiteitä kehitettäessä pyrittiin asiakasystävällisiin ratkaisuihin. Tyypin EA 189 -dieselmoottorit korjataan seuraavasti:- 1,2 ja 2,0 -litraisiin moottoreihin tehdään ohjelmistopäivitys, ja tämä toimenpide kestää noin puoli tuntia.- 1,6-litraisiin moottoreihin tehdään myös ohjelmistopäivitys. Tämän lisäksi asennetaan ilmanvirtausohjain ilmamassanmittarin etupuolelle. Nämä toimenpiteet kestävät alle tunnin.

Korjaustoimenpiteet suoritetaan Euroopassa EU28-alueella. Toimenpiteiden jälkeen autot täyttävät lainmukaiset päästöstandardit. Lisäksi tavoitteena on, ettei moottorin tehoon, kulutukseen tai ajokäyttäytymiseen tule muutoksia.

Saksassa asiakkaita informoidaan välittömästi, kun KBA on toimittanut asiakkaiden osoitetiedot.

Ensimmäisessä kirjeessä autojen omistajia informoidaan suunnitellusta korjaustoimenpiteestä. Asiakkaita pyydetään myös edelleen odottamaan virallista kutsua ennen kuin he voivat ottaa yhteyttä Volkswagen-huoltoon. Toisessa kirjeessä Volkswagen pyytää asiakkaita varaamaan hyvissä ajoin huollon korjaustoimenpiteitä varten.

Suunnitelman mukaisesti autot kutsutaan huoltoon useassa erässä. 2,0-litraisten moottoreiden tekniset korjaustoimenpiteet aloitetaan vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. 1,2-litraisten moottoreiden tekniset korjaustoimenpiteet on suunniteltu aloitettavaksi ensi vuoden toisella neljänneksellä. 1,6-litraisten moottoreiden tekniset korjaustoimenpiteet puolestaan aloitetaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä.

Suomessa asiakkaita informoidaan tammikuun alussa kirjeitse. Tässä kirjeessä kerrotaan kunkin auton korjaustoimenpiteestä ja aikataulusta.

Virallinen takaisinkutsukirje lähetetään asiakkaille siinä vaiheessa, kun korjaustoimenpiteet voidaan tehdä ja asiakas voi varata ajan valtuutettuun merkkihuoltoon. Korjaustoimenpiteet voidaan suorittaa myös tavallisen huoltokäynnin yhteydessä.

Takaisinkutsukampanja alkaa Suomessa maaliskuussa 2016 ja se toteutetaan samalla tavalla kuin Saksassa, vaiheittain ja useassa erässä.

Teknisten toimenpiteiden suorittamisen aikana Volkswagen pyrkii huomioimaan kunkin asiakkaan yksilölliset tarpeet, jotta asiakkaalle koituvat (esim. matkan jatkamiseen liittyvät) haitat voidaan minimoida. Tässä yhteydessä Volkswagen vakuuttaa myös, että kaikille asiakkaille tarjotaan sopiva vaihtoehtoinen liikkumismuoto veloituksetta.

Lisäksi Volkswagen AG luopuu 31.12.2017 saakka vetoamasta EA 189 -moottorityypillä varustettuihin autoihin asennettua ohjelmistoa koskevien vaatimusten mahdolliseen vanhentumiseen. Tämä koskee myös niitä vaatimuksia, joiden vanhentumisaika on jo päättynyt.

Volkswagen-asiakkaat eivät siten joudu asian pitkittymisen vuoksi epäedulliseen asemaan. Tämä tarkoittaa, että kaikki nämä asiakkaat voivat odottaa autoihin tehtävien tarvittavien teknisten korjausratkaisujen toimeenpanoa yllä mainittuun ajankohtaan saakka.