Työssäkäyvien osuus yleisen asumistuen saajista kohosi sen jälkeen, kun ansiotulovähennys otettiin käyttöön. Vähennys on lisännyt osa-aikaisen työnteon kannusteita, mutta siitä päätettiin ilman hintalappua.