Suurin osa turvapaikan saaneista löytää asunnon yksityisiltä vuokramarkkinoilta, selviää ympäristöministeriön raportista. Tilanteeseen liittyy isoja riskejä, sillä osa maahanmuuttajista jää asuntomarkkinoilla hyvin kirjavien sopimusehtojen varaan.

Raportin mukaan noin kolmannes muutoista on täysin itsenäisiä, jolloin asiakas järjestää itse asumisensa ilman vastaanottokeskuksen tukea.

–Selvityksen yllättävin tulos on se, että turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden vaikutus yleensä asuntomarkkinoihin ja erityisesti valtion tukemaan vuokra-asuntokantaan on jäänyt vähäiseksi, raportissa todetaan.

Raporttia varten selvitettiin, minne 3313 vastaanottokeskuksista uloskirjautunutta, oleskeluluvan saanutta henkilöä siirtyi heinä–joulukuussa 2016. Tarjolla olisi ollut myös 2000–2500 valtion tukemaa sijainniltaan kohtuullista vuokra-asuntoa koko maassa, mutta maahanmuuttajilla ei ollut niistä tietoa tai etniset yhteisöt ovat ohjanneet heitä yksityisille markkinoille. Lisäksi valtion tukemista asunnoista on pulaa pääkaupunkiseudulla.

– Itsenäisessä kuntaan muutossa, jossa asiakas järjestää asumisen itse, on havaittu, että asiakkaan löytämä asunto ei täytä asetettuja reunaehtoja, asiakas muuttaa ystävien tai sukulaisten luokse tai lähtee vastaanottokeskuksesta ilman tietoa asunnosta.

Alkujaan oletettiin, että äkillinen maahanmuuttajien lisäys näkyisi muun muassa vuokra-asuntomarkkinoilla ja suurena riskinä oli, että asunnottomuus lähtee uudelleen nousuun, ja tilanteeseen aiottiin varautua muun muassa juuri valtion tukemilla vuokra-asunnoilla. Maahanmuuton kasvulla ei näytä raportin mukaan tähän mennessä olleen vaikutusta asunnottomuuden lisääntymiseen.

”Ennemmin sääntö kuin poikkeus”

Pakolaisten asumisen poluissa on noussut esille erilaisia haasteita ja tarpeita. Raportin mukaan ensimmäinen ja merkittävin ongelma on kohtuuhintaisien asuntojen puute. Selvitystä syvennettiin muun muassa Espoon kaupungin tapausesimerkeillä, joista huomattiin, että myös yhteistyötä on liian vähän muun muassa maahanmuuttopalvelujen, terveydenhuollon, vastaanottokeskuksien ja Espoon asuntojen välillä, minkä johdosta asiakkaita ei kyetä neuvomaan ja ohjaamaan tarpeeksi.

–Heidän oma aktiivisuus asunnon etsimisessä ei ole itsessään ongelma, mutta ottaen huomioon heidän kielitaidon puutteen, osaamattomuuden ja haavoittuneisuuden vieraassa kulttuurissa, on iso riski, että he joutuvat epärehellisten vuokranvälittäjien ja vuokranantajien uhreiksi. Epärehellisyys ja hyväksikäyttö on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana vuokramarkkinoilla.

Asunnon saannin viivästyminen ja suomalaisen toimintakulttuurin ymmärtämättömyys sekä eroavaisuudet oman maan kulttuuriin ja toimintatapoihin, voivat raportin mukaan aiheuttaa turvautumista väliaikaisiin ratkaisuihin.

–Esimerkiksi vuokrataan liian kallis asunto tai ehdot ovat kohtuuttomat, jopa laittomat. Ongelmien ilmestyttyä otetaan yhteyttä sosiaalitoimeen ja odotetaan apua vaikeaan tilanteeseen. Väärät odotukset sosiaalitoimea kohtaan tuottavat pettymyksiä ja tämä vaikeuttaa yhteistyötä sosiaalitoimen ja asiakaan välillä.

Raportin mukaan epärehelliset välittäjät ja vuokranantajat tulee saada pois markkinoilta ja saattaa vastuuseen.

– Nämä hyvän vuokratavan vastaiset vuokrasopimukset ovat ennemmin sääntö kuin poikkeus pakolaisilla (vuokra nousee pääluvun nousun mukaan, vaikka asumismukavuus pienenee vrt. yksiöön muuttaa perheenyhdistämisen kautta 5 henkeä lisää ja vuokraa nostetaan 500 eurolla, kun hyvän vuokratavan mukaan vain vesimaksun tulisi nousta päälukua vastaavaksi) eli vuokranantajat hyväksikäyttävät löyhää vuokralainsäädäntöämme, toteaa Espoon vastaanottotiimin jäsen raportissa.

Vuokrasopimuksessa hämärä lisämaksu 50 €/kk

Riittämättömistä toimenpiteistä integroitumisen edistämiseksi seuraa muun muassa lisää asunnottomuutta ja syrjäytymistä. Raportti listaa Espoo-esimerkin osalta asunnon saantiin ja pitämiseen liittyviksi ongelmiksi korkeat välityspalkkiot (myös rehelliset), korkean vuokratason ja epäselvyydet vuokrankorotuksissa tai maksutavoissa, lainvastaiset vuokrasopimukset ja irtisanomismenettelyt sekä joidenkin yksityisten vuokranantajien mielivaltaisuuden.

–Jos asunto on vuokranantajan päätalosta irrotetussa yksiössä tms., vuokranantaja ei välttämättä miellä vuokralaisen oikeutta yksityisyyteen.

–Vuokrasopimuksen lisäliitteellä on esim. lisämaksu 50 €/kk, jonka juristi on tulkinnut olevan veronkiertoa, raportti kertoo esimerkkinä vuokrasopimusten lainvastaisuuteen.

Raportissa esitetään suosituksia asumisen turvaamiseksi. Yksi keino on edistää vastaanottokeskuksen avustamia muuttoja kuntaan. Neuvonnan tulee raportin mukaan olla pysyvä osa kunnan maahanmuuttopalveluja. Lisäksi valtion tukema asumisneuvonta tulisi ulottaa myös yksityisille vuokramarkkinoille. Raportin mukaan huonon kuntapaikkajärjestelmän tilalle tulisi rakentaa uusi toimintamalli. Osa hakeutuu ilman kuntapaikkaa oma-aloitteisesti muille paikkakunnille, etenkin pääkaupunkiseudulle.

Suomeen saapui lähes 32 500 turvapaikanhakijaa vuonna 2015.

Lue myös:

Ulkomaalaismiehiä epäillään tyttöseurueen hyväksikäytöstä – ilmiöstä huolestunut poliisi neuvoo vanhempia

Maahanmuuttajiin käyty käsiksi ja uhkailtu – poliisi seuraa Mäntsälän nuoria ja vanhempia

Poliisi: Havainto Helsingin mielenosoituksista – nettiviha valuu jo kaduille

Oletko nähnyt tätä miestä? Turvapaikanhakijoiden teltta sytytettiin sisällä 12 ihmistä