Ihmisen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat syy maapallon ilmaston lämpenemiseen vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.

Tällä viikolla julkaistu australialainen tilastollinen tutkimus täydentää edelleen tieteen ymmärrystä siitä, miksi merien ja maa-alueiden pinnalla mitatut ilman lämpötilat ovat tilastollisesti merkittävästi kohollaan.

Tutkimus myös vahvistaa jälleen kerran sen, että ihmisen tuottamat päästöt todella ovat aiheuttaneet muutoksen planeettamme ilmastoon. Jo aiemmin tiede on hyväksynyt todeksi faktan, että ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan toimien seurausta.

Tuore tutkimus julkaistiin Climate Risk Management –lehdessä.

Tutkijat tarkastelivat vuodesta 1985 vuoteen 2010 jatkunutta lämmintä kautta ja tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän tilastolliseen poikkeamaan.

Joulukuussa 2013 ilmastotilastoihin kirjattiin 346. peräkkäinen kuukausi, jolloin maapallon globaali lämpötila oli yli koko 1900-luvun keskilämpötilan. Maapallon keskilämpötila ei siis ole ollut mittauksissa lähes 30 vuoteen alle pitkän ajan keskiarvon.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kuitenkin aikajaksoa, joka päättyi vuoden 2010 kesällä.

Tutkijat loivat tilastollisen mallin, jossa otettiin huomioon useita osatekijöitä. Mallin pohjana käytettiin jo olemassa olevaa mittausdataa maapallon ilmastohistoriasta. Tutkijat eivät siis simuloineet ilmastoa systeeminä, vaan tilastollisena tapahtumasarjana.

Sarjassa vaikuttaviksi tekijöiksi otettiin nykytiedon valossa tärkeimmät lämpötilaan vaikuttavat tekijät, kuten kasvihuonekaasupäästöt, Auringon säteily, tulivuorten kaasu ja tuhkapäästöt sekä El Niño –ilmiö.

Ajojen perusteella tutkijat päätyivät tulokseen, jonka mukaan 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun poikkeava mittaussarja on 99,999-prosenttisella todennäköisyydellä ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen aiheuttama.

Tutkijat kykenivät vastaamaan myös kysymykseen 2000-luvulla huomatusta globaalin keskilämpötilan osittaisesta laskemisesta. Tilastomallin mukaan 2000-luvun kylmenevien vuosien olisi pitänyt olla huomattavasti paljon kylmempiä, jos ilmakehän lisääntyneet kasvihuonekaasut eivät vaikuttaisi lämpötilaan.

Tutkijat kuuluvat australialaiseen tutkimusjärjestöön CSIRO:oon. Tutkimus on luettavissa Science Direct –palvelussa.