Talousvaikuttaja Björn Wahlroos ja tämän perijät voivat laskennallisesti saada kymmenien miljoonien eurojen verohyödyt Ruotsiin muuton avulla, vaikka laskelman perusteena käytettäisiin vain Wahlroosin Sampo-omistuksia. Veronmaksajain Keskusliiton johtava lakimies, verojuristi Juha Koponen kuitenkin kertoo, että verotusoikeuden siirtyminen ei ole mutkaton tapahtuma.

Ruotsalaismedia kertoi keskiviikkona, että Wahlroos on jo joulukuusta lähtien ollut kirjoilla Ruotsissa ja saa muun muassa äänestää paikallisvaaleissa. Epäselvää on, mihin maahan Wahlroos tulee maksamaan veronsa, mutta muuton syyksi kerrotaan silti Ruotsin edullisempi verotus Suomeen verrattuna.

Perintövero on poistettu käytöstä Ruotsissa. Suomessa perintöveroasteikon ylintä marginaalia, joka on käytössä yli miljoonan euron perinnöissä, päätettiin juuri kehysriihessä nostaa yhdellä prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin ensimmäisessä veroluokassa. Vielä korkeampi veroprosentti on muissa veroluokissa eli jos perijä on lapsen tai aviopuolison sijasta esimerkiksi sisarus.

Wahlroosin omaisuudesta pääosan muodostaa tämän Sampo-omistus, jonka arvo yhtiön osakkeen nykyarvolla on noin 440 miljoonaa euroa.

–Parhaimmillaan siitä voisi siis viidesosan säästää, mikäli omaisuutta ei veroteta Suomessa, sanoo johtava lakimies Juha Koponen Veronmaksajista.

Viidesosa Wahlroosin Sampo-potista tarkoittaisi yli 80 miljoonaa euroa.

–Intressiä on siis paljon, Koponen toteaa.

Säästöä syntyy kuitenkin vain, mikäli myös perinnön- tai lahjansaaja asuu Ruotsissa tai muualla Suomen ulkopuolella.

Juha Koponen arvioi, että Suomen verottaja voi Wahlroosin tapauksessa kyseenalaistaa Suomen verotusoikeuden päättymisen vedoten esimerkiksi merkittäviin yritysomistuksiin ja kiinteistöihin Suomessa.

–Voi tulla näkemyseroja siitä, missä maassa sitä oikeastaan asutaankaan. Se, että muutetaan kirjat, ei välttämättä tarkoita, että verotusoikeus päättyisi siihen, Koponen sanoo.

Myös tuloverotuksen suhteen joudutaan arvioimaan todellista asuinpaikkaa.

–Se, että olennaiset siteet Suomeen katkeaisivat, ei verottajan mukaan välttämättä täyty. Merkittävät yritysomistukset Suomessa voivat vaikuttaa tähän, Koponen sanoo.

Hänen mukaansa arviointiin vaikuttavia tekijöitä ovat lisäksi muun muassa työpaikka, ajanvietto, kiinteistöt ja puoliso. Suomessa sijaitseviin kiinteistöihin, kuten Wahlroosin Halikon kartanoon, Suomi säilyttää verotusoikeutensa joka tapauksessa.

Björn Wahlroos on aiemmin sanonut, että hän maksaisi Suomeen veroja monen vuoden ajan, vaikka muuttaisi Ruotsiin. Juha Koposen mukaan Suomi pyrkiikin pitämään laajan eli yleisen verotusoikeuden itsellään kolmen vuoden ajan muuton jälkeen.

–Myöhemmin kenties vain Suomesta saadut tulot menevät Suomen verotukseen, Koponen lisää.