Ympäristöjärjestö WWF Suomi tyrmää Juha Sipilän (kesk.) hallituksen bioenergiatavoitteet. Hallitus pyrkii lopettamaan kivihiilen käytön energiantuotannossa ja puolittamaan öljyn käytön 2020-luvun aikana pääasiassa bioenergian avulla. Hallituksen tavoitteena on lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiometrillä.

Yksin öljyn kulutuksen puolittaminen vaatii yli 25 miljoonaa kuutiota lisää puuta, jos se toteutetaan vain metsäbioenergiaa hyödyntämällä. Kivihiilestä luopuminen hallituksen kaavailemalla tavalla puolestaan vaatii vähintään 5 miljoonaa kuutiota puuta, WWF kertoo laskelmiinsa nojaten.

– Jos hallitusohjelman energiatavoitteet toteutetaan puulla, puun tarve on yli 30 miljoonaa kuutiota. Yhtälö on mahdoton, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula sanoo tiedotteessa.

WWF:n mukaan hakkuiden lisäys jo hallituksen kaavailemalla 15 miljoonalla kuutiometrillä ”on tuhoisaa luonnon monimuotoisuudelle”.

– Jotta puuta riittäisi muuhunkin kuin poltettavaksi, hallitusohjelman energiatavoitteet on toteutettava pääosin muilla keinoilla kuin bioenergialla. Näitä ovat muun muassa liikenteen sähköistäminen, rakennusten energiatehokkuus, lämpöpumput ja aurinkolämpö. Puuta olisi ensisijaisesti käytettävä puutuotteisiin, paperiin, selluun ja uusiin puujalosteisiin, WWF lausuu.

Nikulan mukaan hallitus ottaa riski nojaamalla voimakkaasti bioenergiaan.

– Hallitusohjelman mukaiset hakkuiden lisäykset pienentävät metsien vuosittaista hiilinielua määrällä, joka vastaa koko suomalaisen liikennesektorin vuosittaisia päästöjä, Nikula sanoo.

WWF ennakoi, että bioenergian käytön oletettu hiilineutraalius murenee eikä suomalainen metsätalous ole niin kestävä kuin hallitus uskoo.

– Puuta voi hakata ekologisesti kestävästi vain rajallisen määrän. Mitä enemmän puuta laitetaan polttouuneihin ja biopolttoaineena auton moottoreihin, sitä vähemmän sitä jää jalostettavaksi metsäteollisuudelle, Nikula sanoo.