Ympäristöjärjestö WWF Suomi tyrmää Juha Sipilän (kesk.) hallituksen bioenergiatavoitteet. Hallitus pyrkii lopettamaan kivihiilen käytön energiantuotannossa ja puolittamaan öljyn käytön 2020-luvun aikana pääasiassa bioenergian avulla. Hallituksen tavoitteena on lisätä hakkuita 15 miljoonalla kuutiometrillä.