Älykkyys niin monimutkainen asia, ettei sen fyysisen kuvaamisen luulisi olevan mahdollista, mutta yhdysvaltalaisessa Yalen yliopistossa tähänkin on tutkijoiden mukaan pystytty. Älykkyyden mittaamiseen on Kauppalehden mukaan käytetty toiminnallista magneettikuvausta, fMRI:tä, joka on lääketieteessä käytetty tutkimus- ja kuvantamismenetelmä.