Ympäristöjärjestöt oudoksuvat korkeimman hallinto-oikeuden tuoretta ydinvoimalapäätöstä. KHO hylkäsi tänään kaikki valitukset Kemi-Tornion ja