Suomen Yrittäjät kehottaa lausunnossaan hallitusta viemään läpi irtisanomisia pienissä yrityksissä helpottavan lain ja tekemään muutoksia, joilla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta ja selkeyttä.

Lakiesityksen mukaan alle 20 työntekijän yrityksissä työntekijän voisi irtisanoa vähemmästä työvelvoitteen laiminlyönnistä tai rikkomisesta tai epäasiallisesta käyttäytymisestä kuin nyt, jos se vaikeuttaisi työnantajan tai työyhteisön toimintaa tai horjuttaisi työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta.

Suomen Yrittäjien mukaan selkeintä olisi poistaa laista vaatimus irtisanomisperusteen painavuudesta ja edellyttää ainoastaan asiallista syytä.

Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtajan Janne Makkulan mukaan tarkoitus ei ole lisätä uusia irtisanomisperusteita, vaan laskea oikeuskäytännössä korkealle noussutta rimaa.

–Asiallisuus ja painavuus on abstrakti ja vaikeasti lähestyttävä juridinen sanapari. Nykyisellä lainsäädännöllä irtisanomisen kynnys on oikeuskäytännön kautta muodostunut korkeaksi. Lainsäädännön muuttaminen kertoisi tuomioistuimelle, että rimaa on syytä laskea verrattuna aikaisempaan oikeuskäytäntöön.

Lakiesityksessä, jonka lausuntokierros päättyi eilen, sanapari asiallisuus ja painavuus säilytettäisiin. Pyrkimys on Makkulan mukaan kuitenkin sama kuin se, mitä Suomen Yrittäjät lausunnollaan hakee.

Makkulan mukaan lainsäädäntöä on mahdotonta kirjoittaa niin, että kaikki tosiasiassa monimutkaisen elämän mahdolliset tilanteet tulisivat ennalta otetuiksi huomioon. Painavuuden vaatimuksen poistamisen tarkoitus olisi helpottaa tilanteiden arviointia.

–Nykyään joudutaan arvioimaan, onko syy ollut sekä asiallinen että painava. Käytännössä pelkästään se, että syy on objektiivisesti arvioituna hyväksyttävä tai asiallinen ja työntekijää on varoitettu, ei siis vielä riitä. Laissa mainittu abstrakti painavuus on oikeuskäytännössä nostanut irtisanomisen kynnyksen korkeaksi.

Suomen Yrittäjät haluaa poistaa laista abstraktin painavuuden ja edellyttää vain asiallista syytä, kuten Suomen kilpailijamaissakin.

–Maallikkokin pystyy ymmärtämään, onko jokin syy asiallinen, mutta sitten, kun siihen tuodaan painavuus, on vaikea hahmottaa, mitä se tarkoittaa. Sen takia näistä nyt riidellään korkeimpaan oikeuteen asti, Makkula sanoo.

Yrittäjien mukaan tavoite ei ole päästä irtisanomaan, vaan rohkaista yrityksiä palkkaamaan.

Suomen Yrittäjien keväällä 2018 tekemään kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 37 prosenttia totesi olevansa valmis palkkaamaan uusia työntekijöitä, jos henkilöperusteista irtisanomista helpotettaisiin.

Järjestö on arvioinut, että lakimuutos voisi luoda kaikkiaan toistakymmentä tuhatta uutta työpaikkaa. Lisäksi irtisanomissuojan heikentäminen nostaisi sen mukaan yritysten tuottavuutta, koska työvoiman vaihtuvuus olisi suurempaa ja ihmiset siirtyisivät helpommin vääristä työpaikoista paremmin sopiviin.