Suomen tunnetuimpiin tulevaisuudentutkijoihin kuuluva professori Markku Wilenius arvioi, että Euroopan yleinen yhdentymiskehitys on vaihtumassa alueellisempaan yhteistyöhön.

Wilenius kirjoittaa Euroopan hajaannuksen tilasta tutkimuskeskus Centrum Balticumin vieraskolumnissa.

– Vaikuttaa siltä, että unelma yhtenäisestä poliittisesta Euroopasta on kaatumassa omaan mahdottomuuteensa. On vaikea uskoa, että integraatio voisi tulevaisuudessa edetä sillä vauhdilla, jolla se on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana, Wilenius arvioi.

Hänen mukaansa ”seuraava vaihe voisi olla sellainen, jossa eri Euroopan osissa yhteistyö syventyy samalla kun yleinen yhdentymiskehitys hieman hiipuu”. Yhdeksi tällaiseksi syventyvän yhteistyön alueeksi Wilenius näkee Itämeren valtiot.

– Uusi Itämeri-yhteistyö voisi perustua siihen tosiasiaan, että ehkä Venäjää lukuun ottamatta Itämeren maat ovat yhteiskuntajärjestykseltään melko samankaltaisia. Maita yhdistää paitsi Itämeri niin monella tapaa myös samantyyppiset arvot ja yhteiskuntamallit, professori kirjoittaa.

Hänen mukaansa Venäjän Krimin niemimaan valtaus on eittämättä lisännyt jännitteitä Itämerellä, mutta sekin saattaa lopulta olla ”vain vähäinen episodi laajemmassa ja myönteisessä kehityskulussa, jossa Itämeren maiden synergia alkaa vaikuttaa positiivisesti”. Hänen mukaansa pohjoismaiset yhteiskunnat, nykypäivän digitalisoituva Viro sekä teollisia rakenteitaan vauhdilla ja menestyksekkäästi uudistanut Saksa ovat esimerkkejä Itämeren alueen potentiaalista.

Hänen mukaansa Euroopan ”kulttuurinen painopiste onkin historian saatossa noussut etelästä kohti pohjoista”.

– Valehtelematta ja ilman kotiin päin vetoa voi sanoa, että millään muulla alueella ei ole näin hyviä edellytyksiä tällaiseen pioneeriasemaan. Eurooppalaisen kulttuurikehityksen seuraava painopiste voi olla juuri Itämeren maat, Wilenius hahmottelee.

Markku Wilenius on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori, joka on työssään paneutunut muun muassa Euroopan tulevaisuuteen.