Syntyvyyden säännösteleminen olisi YK:n mukaan tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä, kertoo Timesonline.

YK:n Väestörahasto laskee Maailman väestön tila 2009 -raportissaan, että miljardin lapsen syntymän estäminen vuoteen 2050 mennessä säästäisi yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin kahden miljoonan suuren tuulivoimalan rakentaminen.

-Yksikään ihminen ei ole aidosti hiilidioksidineutraali. Koska jokainen ihminen on osa ongelmaa, jokaisen pitää myös olla osa ratkaisua, raportti kertoo.

-Jokainen syntymä aiheuttaa syntyneen ihmisen päästöjen lisäksi kaikkien hänen jälkeläistensä päästöt.

Väestörahasto ennustaa, että maailman väestö voi vuoteen 2050 mennessä kasvaa nykyisestä 6,8 miljardista 10,5 miljardiin ihmiseen, ellei syntyvien lasten määrään puututa nopeasti.

Raportin mukaan syntyvyyden säännöstely parantaisi mahdollisuuksia taistella ilmastonmuutosta vastaan ja parantaisi myös ihmisten elämänlaatua, koska jokaiselle ihmiselle jäisi enemmän hiilidioksidia "käytettäväksi". Nykyisellä väestönkasvulla maailma ajautuu katastrofaaliseen tilanteeseen, YK raportoi.

Raportissa ei ehdoteta Kiinan-mallia, eli perheiden lapsiluvun rajoittamista lailla, vaan ehkäisyn lisäämistä saatavuutta parantamalla ja tiedottamalla. Varsinkin kehitysmaissa on raportin mukaan miljoonia naisia, jotka haluaisivat käyttää ehkäisyä, mutta eivät pysty sitä hankkimaan.