Kansainyhteisön erikoislähettiläs Frank La Rue on huolissaan sananvapaudesta internetissä.

Verkon vapautta uhkaavat tällä hetkellä erityisesti piratismia vastaan suunnatut toimet sekä haitallisen sisällön suodattaminen. Verkkosisältöjä sensuroidaan La Ruen tuoreen raportin mukaan hyvässä tarkoituksessa, mutta ihmisoikeuksia vähätellen.

La Rue vaatii, että pääsy kaikenlaisille verkkosivuille on turvattava sekä teknisestä että sananvapauden näkökulmasta.

Erityisen huolissaan YK:n raportissa ollaan joiden maiden - esimerkiksi Ranskan - tavasta katkaista tekijänoikeuksia loukanneen netinkäyttäjän verkkoyhteys kokonaan.

YK:n kulttuurijärjestö Unesco puolestaan on julkaissut vastikään raportin, jonka mukaan pääsy internetiin on yksi universaali ihmisoikeus.

Suomen kannalta oleellisin kohta La Ruen raportissa on internetsisältöjen harkinnanvarainen sensurointi. Suomessa otettiin käyttöön viime vuosikymmenellä niin kutsuttu lapsipornofiltteri.

Filtterillä tarkoitetaan Keskusrikospoliisin ylläpitämää listaa verkkosivuista, joille pääsyn teleoperaattorit voivat halutessaan estää. Sulkulistan tarkoitus on vaikeuttaa lapsipornon leviäminen, mutta listalle on joutunut myös laillisia verkkosivuja.

Viimeisin käänne Suomen nettisensuurissa tapahtui viime kuussa, kun hallinto-oikeus määräsi, ettei suomalaisia verkkosivuja saa laittaa sulkulistalle. Lain mukaan listalle voi laittaa vain ulkomaisia verkkosivuja, ja suomalaiset lapsipornotapaukset tulee käsitellä muiden lakien alla.

Hallinto-oikeuteen valitti nettiaktiivi Matti Nikki, jonka Lapsiporno.info-sivusto oli laitettu estolistalle. Nikki esitti sivulla kritiikkiä lakia kohtaan ja julkaisi estolistalle joutuneiden verkkosivujen osoitteita.

YK:n erikoislähettiläs Frank La Rue toteaa tiedonvapautta puolustavassa raportissaan, että lapsiporno on yksi selvä poikkeus muutoin verkossa vallitsevaan vapauteen.

- Tällaisen sisällön estäminen on oikeutettua, kunhan lainsäädäntö on tarkkaa ja sisältää keinot estää lain väärinkäyttö, La Rue kirjoittaa.

Suomessa kansalaisten digitaalisia oikeuksia ajava Electronic Frontier Finland on vaatinut salaisen estolistan julkaisemista. KRP on vastustanut tätä, sillä valmis lista lapsipornoa sisältävistä sivuista helpottaisi laittoman sisällön leviämistä huomattavasti.