Suomen asuntokaupan kokonaisarvo ylsi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL:n mukaan viime vuonna lähes 16,5 miljardiin euroon. Vanhojen asuntojen kaupan arvo oli kokonaisuudessa reilu 11,2 miljardia ja uusien asuntojen arvo yhteensä yli 5,2 miljardia euroa.

–Tähänastisen kauppahistorian paras vuosi on ollut vuosi 2007, jolloin asuntokaupan arvo Suomessa kipusi peräti 19,6 miljardiin euroon. Vahvoja vuosia asuntokaupan arvonmuodostuksen näkökulmasta ovat olleet myös vuodet 2006, 2008, 2012 ja 2013, jolloin asuntokaupan arvossa on päästy vähintään 17 miljardiin euroon, KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila kertoo.

Asuntokaupan ja rakentamisen isossa kuvassa Malilaa huolettaa erityisesti omakotitalosektorin tilanne.

–Käytettyjen omakotitalojen kauppa on vähentynyt Suomessa vuoden 2007 yli 15 000 kappaleen tasolta viime vuosien noin 12 000 kappaleen kauppamäärän tasolle. Sama näivettyminen näkyy uusien omakotitalojen rakentamisessa: vuonna 2007 niitä rakennettiin vielä yli 16 000 kappaletta, kun vuonna 2016 rakennettiin enää arviolta noin 7200 uutta omakotitaloa, Malila vertaa.

Tilanne on hänen mukaansa erittäin huolestuttava paitsi asuntokaupan myös alan teollisuuden puolesta. Tilanteessa on myös ristiriita, koska omakotiasuminen on Suomessa perinteinen ja haluttu asumismuoto.

Malila toivoo maan päättäjiltä vauhtia suunnitelmiin laskea asuntokauppaa hidastavaa varainsiirtoveroa. Hän sanoo, että kiinteistökaupan korkeampi varainsiirtovero on epäreilu talokauppaa kohtaan ja voitelee tällä hetkellä muiden asuntotyyppien kauppaa suhteessa omakotitalokauppaan.

–Varainsiirtovero on jäänne, joka ruokkii tehottomuutta ja luo kustannuksia. Se estää muuttoja ja vaikuttaa negatiivisesti yhteiskunnan toimivuuteen. Ihmisten mahdollisuus muuttaa, vaihtaa mieleiseen asuntoon ja työpaikkaan heikentyy, kun asunnonvaihto on kalliimpaa. Tämän takia myös yritysten työvoimansaanti vaikeutuu.