Euroopan keskuspankin EKP:n pankkivalvonnassa on reagoitu markkinoiden viime viikkojen turbulenssiin. Pankkivalvoja EBA:n johtaja Andrea Enria kertoo, että turbulenssin, mutta myös jo aikaisemmin alkaneen yleisen epävarmuuden vuoksi pankkivalvonta on nyt paljon aikaisempaa kohdennetumpaa.