Valtiovarainministeriö arvioi lausunnossaan, että yksityisautoilun kustannusten on noustava, jotta Suomi saavuttaa EU:n asettamat päästötavoitteet.

Ministeriö on antanut huhtikuun 21. päivälle kirjatun lausunnon liikenteen päästövähennyksistä liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä. Lausunnosta kertoi aiemmin MTV.

Lausuntopyyntö liittyy liikenneverkon rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työhön. Selvityksessä on esillä muun muassa se, miten Suomi kykenee saavuttamaan EU:n asettamat vuoden 2030 ilmasto- ja päästötavoitteet. EU:n velvoittava päästövähennystavoite Suomelle – ei-päästökauppasektorilla, jonka päästöistä liikenne muodostaa lähes puolet – on 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Valtiovarainministeriön mukaan tavoitteen saavuttamisessa on keskeistä saada eri toimijat huomioimaan liikenteen ulkoisvaikutukset kuten päästöt. Tämä onnistuu hinnoittelemalla ulkoisvaikutuksia.

– Liikenteen päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttänee yksityisautoilun kustannusten nousua ja samalla vaihtoehtoisten liikkumistapojen edistämistä, ministeriö linjaa lausunnossaan.

Ministeriön mukaan olemassa olevan liikenteen ”päästöperusteinen vero-ohjaus on jo tehokasta sen kohdistuessa ajoneuvon hankintaan, käytettävissä oloon ja käyttöön”.

– Tarvittaessa ohjausta voidaan vahvistaa esimerkiksi maltillisilla ja ennakoitavilla veronkorotuksilla, ministeriö toteaa.

Ministeriön mukaan keskeistä on nimenomaan lisätä vaikutusta olemassa olevaan polttomoottoriautokantaan ja ajamiseen, ei niinkään uusien autojen hankintaan. Toisaalta autoilun veroissa kuten polttoainevero, autovero ja ajoneuvovero on jo nyt vahva päästöohjaus, jota ”tehostetaan lähivuosina jo tehtyjen päätösten mukaisesti”. Vero-ohjauksen tarkastuksiin on näin ollen syytä vasta vuonna 2021 tai myöhemmin 2020-luvulla, valtiovarainministeriö lausuu.

Yksityisautoilun päästökustannusten lisäksi ministeriö pitää tärkeänä vaihtoehtoisten liikkumismuotojen edistämistä. Mahdollisina keinoina mainitaan parkkipaikkojen hinnoittelun tarkistaminen kaupunkiseuduilla sekä latausinfrastruktuurin kehittäminen sähköautoille.

Lue myös: Kansanedustaja tyrmistyi: ”Autoilu vielä kalliimmaksi tässä maassa? Ei, ei, ei”