Yksityisten yritysten tuottamiin vanhusten asumispalveluihin on viime vuosina kohdistunut hieman enemmän kanteluita ja viranomaisten valvontatoimia kuin julkisen puolen tuottamiin, ilmenee aluehallintovirastojen tilastoista vuosilta 2016–2018. Esimerkiksi vuonna 2018 yksityisiin asumispalveluihin kohdistui 159 valvonta- ja kanteluasiaa, julkiseen palveluasumiseen puolestaan 96.

Lapin Avi on perjantaina kehottanut alueen 21 kuntaa tarkistamaan kaikki yksityiset tehostetun palveluasumisen yksiköt.

Aluehallintovirastojen hallinto kokosi Uuden Suomen pyynnöstä yhteen eri aluehallintovirastojen tiedot vuosina 2016–2018 päätetyistä valvonta- ja kanteluasioista vanhustenhuollon asumispalveluita koskien. Avin tilastoissa kolmas sektori eli esimerkiksi järjestöjen tuottamat palvelut on luokiteltu yksityisen puolelle.

Tilastossa ovat mukana myös kantelut ja valvontatoimet, jotka eivät johtaneet tutkintaan tai mihinkään seuraamuksiin, mutta niiden osuudessa ei ole suurta eroa julkisen ja yksityisen puolen välillä. Laitoshoito ja avohuolto on suljettu ulos tarkastelusta, eli kyse on vain niin sanotusta palveluasumisesta.

Vuosina 2017 ja 2016 valvontatoimien ja kanteluiden määrän ero yksityisen ja julkisen välillä ei ollut niin iso kuin vuonna 2018. Vuonna 2017 aluehallintovirastot ratkaisivat 132 yksityiseen palveluasumiseen liittyvää asiaa ja 100 julkiseen puoleen liittyvää. Vuonna 2016 luvut olivat 50 yksityisellä ja 45 julkisella.

Yhteydenottojen alan valvontaviranomaisiin tiedetään lisääntyneen viime vuosina.

Sekä julkisella että yksityisellä puolella noin 60 prosenttia vuosien 2016–2018 kanteluista ja valvontatoimista johti jonkinlaisiin jatkotoimiin. Näistä suurin osa oli huomautuksia tai kehotuksia tai päätöksiä valvonnan jatkamisesta. Yksityinen puoli sai yhden määräyksen puutteen tai epäkohdan korjaamisesta, julkinen ei yhtään. Esperi Care -ketjun hoivakodin sulkeminen Kristiinankaupungissa tämän vuoden puolella onkin todella harvinainen ja poikkeuksellinen toimenpide.

Lue tarkemmin: Viranomaisten Esperi-paperit paljastavat: Lääkkeet sekaisin, hoitajat uhkasivat lakolla, hoivakotia johdettiin 200 km:n päästä

Tilasto ei kerro koko totuutta siitä, onko yksityinen tai julkinen tuotanto alttiimpaa virheille ja valvontatoimien tarpeelle. Tämä johtuu monesta tekijästä, muun muassa siitä, että vanhustenhuollon valtakunnallisesta valvonnasta vastaa Valvira, joten Avin tilastot eivät sisällä kaikkea valvontaa.

Luvut ovat sikäli vertailukelpoisia, että julkisen tuotannon ja yksityisen tuotannon osuudet vanhusten asumispalveluiden volyymista ovat nykyisellään lähellä toisiaan, noin puolet ja puolet, Uudelle Suomelle arvioidaan. Vanhustenhuollon ympärivuorokautisesta hoivasta – tehostetusta palveluasumisesta – enemmistö alkaa jo olla yksityisten hoivayritysten tuottamaa, arvioi Valviran ylitarkastaja Anssi Tulkki.

Vuonna 2017 kunnat tuottivat itse noin 48 prosenttia tavanomaisista vanhusten asumispalveluista ja 40 prosenttia tehostetusta palveluasumisesta. Ostettua eli yksityistä tuotantoa oli noin 52 ja noin 60 prosenttia, mistä kuitenkin osa on julkisyhteisöjen eli esimerkiksi kolmannen sektorin tuottamaa.

Lapin Avi: ”Kyllä se sinne yksityiselle puolelle painottuu”

Lapin aluehallintoviraston ylitarkastaja Päivi Salminen kertoo, että esimerkiksi hänen alueellaan käytännön kokemus kertoo yksityisten palveluntuottajien ”painottuvan” sekä valvontatoimissa että kanteluissa tällä hetkellä.

”Kyllä niistä [valvontatoimista] merkittävin osa yksityiselle puolelle kohdistuu, jos ajatellaan tätä tehostettua palveluasumista, joka nyt on ollut ajankohtainen. Sitä tietysti selittää osin se, että niiden [yksityisten] määrä on hurjasti kasvanut”, Salminen sanoo viitaten myös lupatarkastuskäynteihin, jotka ovat osa valvontaa.

Sosiaalihuollon yksityisiin palveluntuottajiin kohdistuvia kanteluita on tällä hetkellä Lapin aluehallintovirastossa vireillä viisi, joista vain yksi koskee vanhuspalveluita. Julkisiin palveluntuottajiin kohdistuvia kanteluita on Lapissa vireillä 12, ja ne painottuvat vanhuspalveluihin. Tyypillisesti kantelut ja valvonnan tarve kuitenkin jakautuvat Salmisen mukaan toisin.

Lapin avi ilmoittikin perjantaina pyytäneensä maakunnan 21 kuntaa tarkastamaan kaikki alueellaan toimivat yksityiset vanhusten tehostetut palveluasumisyksiköt. Pyyntö perustuu viime aikoina esille tulleisiin puutteisiin vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, tiedotteessa kerrotaan.

”Tällä pyynnöllä haluamme saada ajantasaisen kokonaiskuvan Lapin tilanteesta”, sosiaalihuollon ylitarkastaja Salminen toteaa tiedotteessa.

Tarkastuskäynneillä käydään läpi muun muassa satunnaisesti valittujen työvuorolistojen toteutumia sekä lääkelupia.

LUE MYÖS: Tutkija varoittaa tuomitsemasta yksityisiä hoivakoteja – julkisella puolella rämmitty jopa pahemmin