Poliisin oli pakko päästää turkulaisen taloyhtiön isännöitsijän palkkamurhan tilannut rakennusurakoitsija vapaalle jalalle, koska edes törkeän henkirikoksen suunnittelu ei ole kriminalisoitua Suomen laissa. Järkyttävän tapauksen nosti esiin Ylen MOT-ohjelma maanantaina.

Urakoitsija palkkasi virolaisen miehen ajamaan isännöitsijän yli, koska isännöitsijä ei suostunut maksamaan urakoitsijan vaatimia perusteettomia lisätöitä ja valitti julkisivuremontin myöhästymisestä. Virolaismies ei kuitenkaan toteuttanut yliajoa. Hän toimitti tapaamisesta salaa kuvaamansa videon uhatulle isännöitsijälle.

Isännöitsijä otti yhteyttä poliisiin. Poliisi otti urakoitsijan kiinni, kuulusteli häntä – ja päästi vuorokauden sisällä vapaaksi. Poliisi on voimaton, koska rikoksen valmistelu ei Suomen lain mukaan ole rikos. Ei edes murhan valmistelu. Ei, vaikka urakoitsija oli jo maksanut yliajosta.

”Suomessa saa tilata palkkamurhan ilman rangaistusta”, summasi MOT ohjelman lopuksi. Rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta ei voinut kieltää tulkintaa.

–Tällä hetkellä se on niin, sanoi Tapani.

Rikosaikeiden kriminalisoinnista on kiistelty pitkään. Oikeusministeriön ja Jussi Tapanin mukaan rikoksen suunnittelun kriminalisointiin liittyy vaikeita juridisia ongelmia. Tapanin mukaan oikeusoppineet eivät haluaisi kriminalisoida ”pahoja ajatuksia”, jollaisiksi rikossuunnitelmat usein jäävät.

–Mitä me tarkoitetaan valmistelulla? Onko valmistelu nimenomaisesti jo tällaista sopimista jonkun suunnitelman yksityiskohdista tai rikoksen toteuttamiseen sopivien välineiden hankkimista? --- Missä vaiheessa suunnittelu muuttuu konkreettiseksi valmisteluksi? pohti Tapani.

Hänen mukaansa törkeiden henkirikosten suunnittelun kriminalisoinnille on kuitenkin ”hyvin painavia” perusteita. Tämä voisi oikeusministeriön selvityksen mukaan tapahtua vain tiukoin reunaehdoin: henkirikoksen suunnittelusta voitaisiin rangaista esimerkiksi asiaan liittyvien muiden rikosten kuten ampuma-aserikosten avulla. Tällöin rangaistavuuden ehtona olisi aikomus tehdä rikos.

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tero Haapala, joka kommentoi asiaa MOT:lle, pitää nykytilannetta hyvin huolestuttavana poliisin kannalta. Vaikka Turun tapauksessa yliajon tilaaja oli jo ”vetänyt liipasinta” ja maksanut sovitut rahat, poliisin kädet olivat sidotut.

–Mikäli ei edetä yritysasteelle eli se jolta tilataan teko ei lähde toteuttamaan sitä, meillä ei tällä hetkellä lainsäädännössä ole rikoksen valmistelu rankaistavaa edes törkeissä henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa, hän kuvasi.

MOT:n tapaus oli esimerkki rakennusalan kärjistyneistä ongelmista. Laajalti käytetyt virolaiset rakennusfirmat joutuvat perimään suomalaisyrityksiltä palkkasaataviaan kovin keinoin.

Turun tapauksessa virolaismies oli alun perin tullut tapaamaan urakoitsijaa periäkseen palkkasaatavia, jotka urakoitsija oli jättänyt maksamatta virolaisella alihankkijalleen. Urakoitsija vastasi tilaamalla murhan, joka parantaisi hänen yrityksensä taloustilannetta.

Virolaismies ei ilmeisesti aikonut missään vaiheessa toteuttaa palkkamurhaa, vaan kyseessä oli juoni puuttuvien palkkojen saamiseksi.