Kaikki eduskuntapuolueet kokoomusta lukuun ottamatta vastustavat Yleisradion toiminnan supistamista, ilmenee Uuden Suomen puoluekoneesta. Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen toivoo tämän johtavan vaalien jälkeen pikaisiin toimiin tv-lupamaksujärjestelmän korvaamiseksi uudella rahoitusmallilla.

Nykyinen tv-lupamaksujärjestelmä jättää Yleisradion rahoitukseen vuosittain noin 20–30 miljoonan euron vajeen, jonka suitsimiseksi lähes 200 työntekijää saa lähteä vuoden 2012 loppuun mennessä. Kivisen mukaan vielä vuonna 2012 miljoonat ”niistetään jostain”, mutta sen jälkeen uusi rahoitusmalli on saatava kasaan.

Toissijaista on Kivisen mielestä se, päättävätkö poliitikot rahoittaa Yleä valtion budjetista vai talouskohtaisella Yleisradiomaksulla. Kumpikin vaihtoehto olisi hänen mielestään nykyistä tv-lupamaksujärjestelmää reilumpi – yleläisten lisäksi kansalaisille.

–Nykyjärjestelmä on epäoikeudenmukainen, koska joka neljäs talous ei maksa tv-lupaa. Tämä tulee korjata. Ensisijaista on, että ratkaisu tehdään nopeasti – kaikki vaihtoehdot ovat oikeudenmukaisempia kuin nykytapa, sanoo Kivinen Uudelle Suomelle.

Ylen keskiviikkoisen lausunnon mukaan kestävä pohja yhtiön taloudenpidolle voidaan rakentaa vuosina 2013–2014, ”mikäli Ylen rahoitusmalli on turvattu”. Kivinen uskoo, että uuden rahoitusmallin valmisteluun menee parhaassakin tapauksessa 1,5–2 vuotta.

–Niin kauan kuin rahoitus on auki, me joudutaan höyläämään toimintaa tässä samassa kustannusraamissa vaikka toiminta kasvaa. Se aiheuttaa valtavaa venymistä, mihin on kyllä keinoja, mutta ne ovat lyhyen tähtäimen ratkaisuja, sanoo Kivinen.

Uuden Suomen puoluekoneessa kaikki eduskuntapuolueet paitsi kokoomus vastaavat ”ei” kysymykseen, pitäisikö Ylen toimintaa supistaa. Kokoomuksen vastaus on ”en osaa sanoa”, ja perustelu seuraava: ”Media on muuttumassa monella tavalla. Ylen on tässä muuttuvassa maailmassa tarkkaan harkittava, miten se toteuttaa julkisen palvelun tehtävänsä parhaimmalla mahdollisella tavalla. Jonkun uuden toiminnon kehittäminen voi edellyttää jostain vanhasta toiminnasta luopumista”.

Kokoomuslainen viestintäministeri Suvi Lindén siirsi viime vuonna Ylen rahoituksen uudistamisen seuraavalle hallitukselle. Oppositio syytti häntä puolueineen Ylen ”systemaattisesta supistamisoperaatiosta”, mutta Lindén itse uskoi Ylen toiminnan säilyvän nykyisellä tasollaan.

Lauri Kivinen, entinen kokoomusnuori, ei usko kokoomuksen jarruttaneen uudistusta tarkoituksenaan ajaa Ylen toimintoja alas. Hän uskoo tulevan hallituksen löytävän yhteisymmärryksen.

–En ole nähnyt jarrumiehiä enkä -naisia, vaan ymmärrystä toiveelle, jonka olen esittänyt poliitikoille kautta linjan. Toive on se, että tämä olisi hyödyllistä ratkaista nopeasti, sanoo Kivinen.

Eri rahoitusmalleista Kivinen sanoo uskaltavansa lausua vain sen verran, että mainosraha ei ole Ylelle vaihtoehto.

–Mainosrahattomuus on meille kilpailuetu, kuuluu bisnesmiehen perustelu.