Opetusministeri Henna Virkkunen (kok.) esittää, että kunnissa pitäisi olla tulevaisuudessa tarjolla vähintään kaksi vaihtoehtoa peruskoulun ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Asiasta kertoi perjantaina muun muassa Yle.

Esitys poikkeaa peruskoulun tuntijakoa pohtineen työryhmän ehdotuksesta, jonka mukaan ykköskielivaihtoehtoja pitäisi olla tarjolla vähintään kolme ja yhden niistä pitäisi olla ruotsi. Opetus järjestettäisiin, jos ryhmään olisi tulossa vähintään kymmenen oppilasta.

Virkkusen esityksessä maininta ruotsin kielestä on poistettu eikä siinä ole määritelty myöskään opetusryhmän kokoa. Koska Virkkunen ei siis vaadi ruotsin kieltä A1-kieleksi, ruotsin asema säilyisi suomenkielisissä kouluissa nykyisellään. Tuntijakotyöryhmä olisi esityksellään vahvistanut ruotsin asemaa.

Runsaasti kiistelyä herättänyt tuntijakouudistus on sivistyspoliittisen ministeriryhmän valmistelussa. Tavoitteena on, että se saataisiin käyttöön vuonna 2014.

Uudistuksella halutaan listä kieltenopetuksen valinnaisuutta jo alaluokilla ja vahvistaa taito- ja taideaineiden asemaa.