Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä Suomen Nato-selonteoista. Toisessa selonteossa esitetään jäsenyyden hakemista.