Pääjohtaja Pentti Hyttinen erosi tehtävästään lähes kuukausi sitten 29. elokuuta ennen Metsähallituksen hallituksen kokousta, jossa pääjohtajan johtamista koskeva selvitys olisi luovutettu Metsähallitukselle.

Metsähallituksen hallituksen mukaan viimeaikainen julkinen keskustelu Pentti Hyttisen lähdöstä ja päättämissopimuksen ehdoista on ollut vilkasta.

”Metsähallituksen hallitus on uudelleenarvioinut tilannetta ja nähnyt tarpeellisena, että entisen pääjohtajan johtamisselvitys tulee käsitellä hallituksessa, vaikka Hyttinen on jo jättänyt organisaation”, Metsähallitus toteaa julkisuuteen.

”Kokouksessa käsitellyn selvityksen perusteella entinen pääjohtaja Pentti Hyttinen ei olisi jatkossa nauttinut hallituksen luottamusta”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Timo Laitinen.

”Arvioinnissa tuli esille, että Hyttisen johtamisessa oli merkittäviä puutteita ja kehittämistarpeita. Lisäksi haastatellut kertoivat useista epäasialliseksi koetuista johtamistilanteista.”

Johtamisselvitys tehtiin Metsähallituksen johtoryhmälle haastattelututkimuksena, ja sen sisältö koostuu yksittäisten nimellä esiintyvien henkilöiden vastauksista ja omista henkilökohtaisista kokemuksista.

Laitisen mukaan julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu myös pääjohtajan toimitusjohtaja- ja päättämissopimuksien ehtoja.

”Sopimuksissa on menetelty tavanomaisen käytännön ja hyvän hallintotavan mukaisesti. Metsähallituksen pääjohtaja – eli metsähallituslain mukaisesti toimitusjohtaja – on Metsähallituksen toimielin ja hänen tehtävänsä rinnastetaan metsähallituslaissa osakeyhtiölain mukaiseen toimitusjohtajan tehtävään.”

Laitisen mukaan näin ollen pääjohtajan kanssa tehtyyn toimitusjohtajasopimukseen sovelletaan soveltuvin osin osakeyhtiölain toimitusjohtajaa koskevia säännöksiä sekä tavanomaisia käytäntöjä ja ehtoja. Valtionyhtiöt ja liikelaitokset toimivat vuonna 2016 päätetyn omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaan.

Laitisen mukaan toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä ja kuuden kuukauden erorahasta sovittiin Pentti Hyttisen kanssa yhteisesti.

Hyttinen sai Metsähallituksessa kaikkiaan yli 200 000 euron erorahat.

Metsähallituksen hallitus toimittaa ministeri Jari Lepän (kesk) pyynnöstä selvityksen erokorvauksen perusteista maa- ja metsätalousministeriölle.